Kontakty

unknown

MUDr. Josef März

Předseda představenstva - generální ředitel
unknown

Mgr. David Bracháček

Člen představenstva
unknown

Mgr. Gabriela Píchová

Náměstek pro nelékařská povolání a kvalitu
unknown

Ing. Ivana Kubátová

Vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven a controllingu
unknown

Petra Tkáčová

Sekretariát KV
unknown

Irena Jirsenská

Pokladna KV