05 bře

Poděkování ortopedickému oddělení v Karlových varech

Dobrý den pane řediteli,
 
ráda bych touto cestou vyjádřila uznání Dr. Nobauerovi za operativu a celému oddělení karlovarské ortopedie za pooperační péči po TEP kyčle. Zvlášť je třeba zmínit
ochotu a úsměvy tolik nedostatkového ošetřovatelského personálu, kteří byli vždy k dispozici po operaci nepohyblivým pacientům. Dovedu ocenit i prostředí a chod oddělení, protože jsem mnoho let pracovala jako dvouatestovaný ústavní lékárník (bez lékárny) v pražské nemocnici, kdy jsem byla denně součástí všech nemocničních oddělení.  
 
Zdraví
 
Mgr. Miluše H.