05 bře

Poděkování pracovníkům neurologie

Vážený pane řediteli,
ráda bych ocenila velmi náročnou práci pomocného personálu neurologického oddělení - jejich vstřícnost, vlídnost, ochotu, povzbudivá a optimistická slova. Samozřejmě oceňuji i péči zdravotních sestřiček a studentů zdravotnické školy. 
Velký dík patří MUDr. Naslerovi za správné stanovení diagnózy, léčbu, vysoce odborný i lidský přístup a podrobné vysvětlení všeho potřebného. Děkuji také všem ostatním lékařům, kteří se podíleli na mojí léčbě.
Pouze bych se přimlouvala za urychlené řešení při odvětrávání toalet. Vím, že je to během rekonstrukce náročné, ale snad se najde nějaký způsob, který povede ke zlepšení. 
S pozdravem
Jana Š.