Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,
 
bedlivě sledujeme aktuální situaci týkající se nárůstu počtu respiračních onemocnění a také covid pozitivních pacientů. V této souvislosti úzce spolupracujeme s Krajskou hygienickou stanicí v Karlových Varech a řídíme se jejími doporučeními.
 
S ohledem na současnou situaci jsou návštěvy pacientů v našich nemocnicích i nadále možné, za splnění následujících podmínek, platných od 1. 11. 2021:
  • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • navštěvující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 (doloží nár. certifikátem o provedeném očkování) a od podání 2.dávky uplynulo nejméně 14 dní (dvoudávkové vakcíny) či od podání dávky uplynulo nejméně 14 dní (u jednodávkové vakcíny), nebo
  • navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu nesmí uplynout více než 180 dní
  • Dále:
  • Návštěva nejeví známky onemocnění COVID-19
  • Po celou dobu návštěvy má zakrytý nos a ústa (respirátor bez výdechového ventilu)
  • Respektuje návštěvní hodiny na oddělení
  • Délka návštěvy u pacienta a počet navštěvujících osob může být dle aktuálního stavu na oddělení upravena personálem

Předem děkujeme za dodržení výše uvedených podmínek a respektování hygienicko-epidemiologických opatření!

Partneři

Sponzoři

Děkujeme