Zobrazit / skrýt podmenu

Program

Spolek lékařů v Karlových Varech ČLS JEP

zve v 1.pololetí 2018 na tyto odborné akce:


Středa 7. března v 18,30 hod

Systém a péče o cévní mozkové příhody
PRIM. MUDR. ALEŠ TOMEK PH.D., FESO, Neurologická klinika FN Motol,Praha

Sekundární prevence u cévních mozkových příhod.
MUDR. MARTIN KOVÁŘ, KCC Nemocnice Na Homolce,Praha


Středa 21.března v 18,30 hod

Večer úrazové chirurgie
PRIM. MUDR. JOSEF MÄRZ, Chirurgické odd. – traumatologie,
KKN a.s. nemocnice v Karlových Varech


Středa 4.dubna v 18,30 hod

Emergentní stavy v neuroradiologii
PRIM. MUDR. JIŘÍ HOFMANN S KOLEKTIVEM, Radiodiagnostické odd.,
KKN a.s. nemocnice v Karlových Varech


Středa 23. května v 18,30 hod.

Výsledky perinatologické péče v Karlovarském kraji v roce 2017
PRIM. MUDR. TOMÁŠ SEMERÁDT, Gynekologicko– porodnické odd.,
KKN a.s. nemocnice v Karlových Varech
MUDR. ZDENĚK VANĚK, Vedoucí lékař neonatologie, Dětské odd.,
KKN a.s. nemocnice v Karlových Varech


Středa 13. června v 18,30 hod.

Vývoj medicínské péče od špitálů k porodnicím, nalezincům, sirotčincům, chudobincům a moderním nemocnicím.
Milada Racková, Pražská informační služba, Praha


Výše uvedené přednášky se konají v zasedací místnosti v suterénu budovy B karlovarské nemocnice.
Těšíme se na Vaší účast.