PŘINÁŠÍME VÁM PŘEHLED ODBĚROVÝCH MÍST V KARLOVARSKÉM KRAJI, KDE SE PROVÁDĚJÍ TESTY NA COVID-19
U každého odběrového místa najdete uvedeno, kde jsou přijímáni lidé indikovaní k odběru praktickým lékařem či hygienikem (mají v systému zavedenou elektronickou žádanku) a kde samoplátci. V případě, že SRN změní podmínky pro pendlery, a bude zapotřebí více možností pro testování samoplátců, budeme vás informovat o případném rozšíření těchto možností.
?Odběrové místo Nemocnice Cheb (K Nemocnici 17). Určeno pouze lidem s elektronickou žádankou indikovaným praktickým lékařem či hygienikem.
?Odběrové místo v Nemocnici Karlovy Vary (na parkovišti vedle bývalého dětského oddělení ve spodní části nemocničního areálu). Pro osoby s elektronickou žádankou.
?Odběrové místo Lab In v Karlových Varech (Bezručova 1098/10). Pro samoplátce, případně i pro osoby s elektronickou žádankou.
?Odběrové místo Lab In v Mariánských Lázních (Komenského 515/6). Pro osoby s elektronickou žádankou i samoplátce.
?Odběrové místo Lab In v Aši, Nemocniční 52 (areál LDN Carvac). Pro osoby s elektronickou žádankou i samoplátce.
?Odběrové místo Sokolov - NEMOS, Komenského 77 (areál společnosti Sokolovská bytová). Pro osoby s elektronickou žádankou.
?Odběrové místo NZZ Garant-Service (Fr. Krejčího 6 - před rodinným domem Karlovy Vary). Určeno samoplátcům.
?Odběrové místo Poliklinika Flora Cheb (Májová 582/19). Určeno osobám se žádankou i samoplátcům.
‼️Telefonní linka pro osoby indikované k odběru lékařem či hygienikem: 950 380 380​☎️
Seznam odběr​ových míst pro testy na COVID-19 v ČR najdete na stránkách MZ ČR:https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Partneři

Sponzoři

Děkujeme