Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po dohodě s ministerstvem zdravotnictví jsme provedli rychlou úpravu ve stanovisku k podávání monoklonálních protilátek, kde na první straně uvádíme nově tento text:

Žádná z monoklonálních protilátek dostupná t.č. v ČR (bamlanivimab, etesevimab, casirivimab, imdevimab, regdanvimab, samostatně či v kombinaci) nemá neutralizační aktivitu vůči variantě omikron SARS-CoV-2.

Za současné epidemiologické situace lze tyto protilátky podávat takto:

Ø ideálně se znalostí varianty SARS-CoV-2 u infikované osoby, pak se podávají MAB při průkazu varianty delta

Ø není-li dostupný výsledek diskrimačního PCR, lze podat MAB v nejlepším zájmu pacienta pouze tehdy, pokud výskyt varianty omikron v ČR / v regionu dle údajů ÚZIS nepřesáhne 50%

Ø pokud záchyt varianty omikron v ČR / v regionu přesáhne 50% vyšetřených vzorků, lze podávat MAB pouze osobám, u nichž byla prokázána varianta delta

Ø osobě s variantou omikron, která splňuje indikační kritéria k podání monoklonálních protilátek, je nabídnuto užívání antivirotik (molnupiravir, nirmatrelvir, remdesivir)

Pozn.: při interpretaci mutací uvedených v databázi ISIN (výsledek diskriminačního PCR testu u pacienta) lze použít orientační algoritmus:

·         varianta delta: současná přítomnost mutací L452R + P681R

·         varianta omikron: mutace K417N

V aplikaci ISIN (Pacienti COVID19) je nově na detailu pacienta v sekci „Žádanky a testy“ zobrazen v případě provedení diskriminačního PCR testu i výsledek tohoto vyšetření, respektive kódy mutací zjištěné v rámci diskriminačního PCR vyšetření.

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO MAB 2022/01


Podávání monoklonálních protilátek v Karlovarské krajské nemocnici a výdej antivirotik

 

Od 16. 12. 2021 se mění se místo podání  monoklonálních protilátek  pro ambulantní terapii  COVID - 19 - nově je aplikována na 1. patře  budovy C  v prostorách kožního lůžkového odd.  Domluva termínu nutná na telefonu  720 035 629  nebo 354 225 478.

Prosíme indikující lékaře, aby dodrželi nově platné omezení a o přiložení zdravotnické dokumentace pacienta.  Aktuálně je podávána terapie  REGN-CoV. Procedura trvá max. 2 hodiny.

Je vždy nutné informovat předem pacienta, že bude léčen neregistrovaným léčivým přípravkem a obeznámit ho s přínosy a riziky léčby a je vhodné, aby pacient přišel s již vyplněným souhlasem s podáním.

Pacienty důrazně  žádáme, aby nevstupovali do nemocnice centrálním vstupem, ale přímo vchody do budovy C dle přiloženého nákresu.  Ideálně zadním vchodem a výtahem do 1 patra.

Děkujeme za pochopení. 

Mapa protiltky od 161221 

 

Kritéria podání k 29.11.2021

MAB by měly být poskytnuty pacientům s prokázaným mírným a středně těžkým covidem-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění s potřebou hospitalizace (včetně osob dříve očkovaných proti covidu-19), pokud splňují následující kritéria:

  • dospělí a děti starší 12 let vážící alespoň 40 kg, regdanvimab pouze od 18 let věku
  • pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR)
  • do 7 dnů od nástupu příznaků covidu-19
  • klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby)
  • klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19
  • dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá

III. Postexpoziční profylaxe

Casirivimab s imdevimabem nebo bamlanivimab s etesevimabem by měly být podány osobám, které byly vystaveny riziku nákazy SARS-CoV-2 a splňují současně tyto podmínky:

A) nebyly plně očkovány (tedy nejsou alespoň 14 dnů od ukončeného základního očkování) nebo lze předpokládat, že po kompletní vakcinaci nedosáhly plné imunitní odpovědi (např. se jedná o imunokompromitované osoby nebo pacienty užívající imunosupresivní medikaci)

B) byly vystaveny úzkému kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2 v některé z těchto situací:

a. ve vzdálenosti bližší než 2 metry po dobu více než 15 minut

b. přímým fyzickým kontaktem (např. objímání, líbání)

c. jídlem či pitím ze společného nádobí / společně použitým náčiním

d. expozicí respiračním kapénkám či aerosolu infikované osoby (např. kýchání, kašel)

e. v pobytovém zařízení (například v domově seniorů, ve vězení), kde se v blízkosti (na stejném oddělení či úseku) vyskytla infikovaná osoba

f. v lůžkovém zdravotnickém zařízení (včetně lůžek následné péče) v případě pobytu na stejném pokoji s infikovanou osobou

C) splňují kritéria vysokého rizika progrese dle části I.

MAB nelze použít jako prevenci covidu-19 ve formě preexpoziční profylaxe.

 

Výdej léčivého přípravku Molnupiraviru (Lagevrio, MSD), perorálního antivirotika proti SARS-CoV-2.

 

Výdej léků probíhá po předchozí telefonické domluvě na tel: 739 322 437. Objednaný pozitivní pacient VSTUPUJE DO BUDOVY POUZE PO OHLÁŠENÍ SE PERSONÁLU INFEKČNÍ AMBULANCE na tomto telefonním čísle! V budově se nelze s nákazou COVID - 19 volně pohybovat - ohrožujete tak zdraví ostatních pacientů a personálu. Děkujeme za pochopení!

Nemocnice Karlovy Vary – infekční ambulance, 4.patro (u infekčního oddělení), pavilon B – samostatný vchod 3 z boku budovy.

 

Informace pro praktické lékaře zde.

molnupiravir covid koronavirus liek 992x661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

 

 Zpracoval: prim. MUDr. Tomáš Pospíšil

Partneři

Sponzoři

Děkujeme