Zobrazit / skrýt podmenu

Denní režim

Chirurgické oddělení

 
Denní režim chirurgie (184kB 984B)
 
 

Rehabilitační oddělení

 
Denní režim rehabilitace - ambulance (184kB 436B)
 
Denní režim akutní lůžkové rehablitace (184kB 436B)
 
 

Dětské oddělení

 
Denní režim větších dětí, kojenci + JIP (187kB 449B)
 
Denní režim oddělení fyziologických novorozenců a JIP (187kB 449B)
 
 

Infekční oddělení

 
Denní režim infekčního oddělení (184kB 85B)
 
 

Interní oddělení

 
Denní režim interního oddělení (184kB 747B)
 
 

Kožní oddělení

 
Denní režim kožního oddělení (184kB 262B)
 
 

Neurologické oddělemí

 
Denní režim neurologie (185kB 444B)
 
 

Ortopedie

 
Denní režim ortopedie (184kB 495B)
 
 

Plicní oddělení (TRN)

 
Denní režim TRN (184kB 158B)
 
 

Urologické oddělení

 
Denní režim urologie (184kB 821B)
 
 

OARIM

 
Denní režim OARIM (184kB 810B)
 
 

Transfúzní oddělení

 
Denní režim transfúzního oddělení (183kB 217B)
 
 

Kardiologie

 
Denní režim kardiologie (185kB 348B)
 
 

Gynekologicko-porodnické oddělení

 
Denní režim GPO (185kB 547B)
 
Denní režim šestinedělí (184kB 950B)
 
 

ORL

 
Denní režim ORL (185kB 326B)