Nemocnice Karlovy Vary oslaví první světový den nemocniční farmacie

27. března se uskuteční 1. den nemocničních lékáren. Tento den byl vyhlášen s cílem zdůraznit důležitost těchto lékáren v rámci nemocnic a oslavit práci jejich týmů.

Nemocniční lékárny jsou nezbytnou silou pro zajištění správného fungování systémů zdravotní péče tím, že zajišťují včasný a rovný přístup k vhodným a bezpečným lékům a zdravotnickým prostředkům s vysoce kvalitní farmaceutickou péčí. Jejich práce, která tkví v přípravách léčiv a zásobování nemocničních oddělení léčivými přípravky, bývá někdy opomíjena.

Velký podíl denních činností tvoří v ústavní lékárně Nemocnice Karlovy Vary především příprava léků magistraliter (pozn.: lék, který je připravován v lékárně podle rozpisu stanoveného lékařem na receptu), a to nejčastěji pro děti, jako jsou například kapsle, čípky či sirupy, které v běžném lékárenském řetězci v poslední době tolik chyběly. Dále jsou často připravovány kožní přípravky či cytostatika.

Cytostatická léčiva, která se používají při léčbě nádorových onemocnění, zahrnují látky s potenciálně nebezpečnými vlastnostmi. Zejména pro personál je dlouhodobá expozice těmito látkami spojena s možným rizikem a projevem jejich genotoxických, karcinogenních a teratogenních účinků. Nakládání s nimi proto vyžaduje dodržení přísných předpisů a ochranu personálu, který ji připravuje či ji aplikuje pacientovi.

„V současné době věnujeme hodně času také přípravě léčebného konopí, především pro naši Ambulanci léčby bolesti, kde je indikováno jako podpůrná či doplňková léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění. Připravujeme kapsle či masti až ze tří druhů konopí, což zároveň vyžaduje dodržení pečlivé administrativy, protože se eviduje jako opiát,“ uvádí vedoucí lékárník PharmDr. Iva Tomisová.

Léčebné konopí obsahující kanabinoidy je dostupné výlučně na lékařský předpis. Kapsle jsou prakticky připravovány každému pacientovi „na míru“ a jejich složení není pro každého pacienta stejné. Jejich spotřeba v posledních letech narůstá.

Nemocniční lékárny jsou nezbytné pro poskytování řešení v obtížných situacích, jako je třeba nedostatek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Tato problematika rezonuje v naší společnosti v poslední době velmi často.

„Výpadky léků v takovém rozsahu jako v posledním roce jsme nikdy nemuseli řešit. Svého času jsem strávila i hodiny denně zajišťováním léčiv pro naši nemocnici, ale i v této složité době se nám podařilo všechny výpadky úspěšně vykrýt,“ dodává Iva Tomisová.

Podle jejích slov má lékárna široké spektrum surovin, ze kterých umí vyrobit dle požadavků lékaře téměř jakýkoliv lék, čímž se stává vyhledávanou lékárnou v celém regionu. Vedle toho vede také  široký sortiment hromadně vyráběných léčivých přípravků a má velké zásoby, které čítají za veřejnou i ústavní část sumu přesahující 17 mil. Korun.

Nezanedbatelnou roli hrála nemocniční lékárna také při pandemii  COVID-19. Právě přes tuto lékárnu prošly všechny vakcíny distribuované v Karlovarském kraji. Jejich distribuce, převozy i skladování byly organizačně i časově náročné, ale i tehdy si s ním tým Lékárny Nemocnice Karlovy Vary poradil.

IMG 3666 

Izolátorový box na ředění cytostatik.

 
 Jak se připravují kapsle s léčebného konopí?
Podívejte se sami! https://youtu.be/r64g6IQW6xE
 
 
 

 

 

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme