Čtvrtý ročník Karlovarského multioborového sympozia neurologického oddělení Nemocnice Karlovy Vary

Čtvrtý ročník Karlovarského multioborového sympozia neurologického oddělení Nemocnice Karlovy Vary na často rezonující téma “bolesti hlavy” má opět nabitý program. 📝

Sympozium zahájil primář iktového centra nemocnice v Chomutově MUDr. Jiří Neumann, FESO s tématem subarachnoidální hemoragie neboli krvácení, na které navázal dlouholetý primář karlovarské neurologie MUDr. Igor Karpowicz s kazuistikami zachycených bolestí hlavy na Emergency KKN. Posluchači se mohou těšit ještě na dalších 5 odborných přednášek 👀

Vzdělávání lékařů (nejen) naší nemocnice a jejich setkávání a sdílení svých zkušenosti či znalostí je pro nás prioritou. Zájem o tyto akce nás těší a motivuje pro organizaci dalších akcí🙏

Děkujeme partnerům akce Novartis, Lundbeck Karlovarský kraj a Živý kraj

vzdelavanilekaru bolestihlavy neurologie

 1714048150015
 
 

 

 

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme