Základní informace

Centrum pro chirurgickou léčbu obezity

Obezita je závažné chronické onemocnění, které způsobuje mnoho zdravotních komplikací, přispívá ke zkrácení života a snížení jeho celkové kvality. Univerzální příčina obezity neexistuje,tabulka obezita její příčiny jsou velmi různorodé, částečně geneticky podložené, nicméně velmi obecně řečeno jde o nepoměr mezi energetickým příjmem a výdejem. V České republice se potýká s obezitou 20 až 25 % dospělých mužů a žen a jejich počet stále narůstá.

Příčinou obezity mohou být hormonální poruchy, avšak daleko častěji je příčinou nadměrný příjem potravy, pohodlnost či psychologické a genetické faktory.

Nadměrné množství tukové tkáně v organismu přispívá v 75 % případů ke vzniku cukrovky  2.typu, v 50 % případů ke zvýšení krevního tlaku a u 33 % případů ischemickým chorobám srdce a mrtvicím. V důsledku vysoké hmotnosti dochází také k přetěžování kloubů, páteře a nadváha způsobuje obézním pacientům pohybové obtíže. Obezita má svůj podíl i na neplodnosti, resp. na problémech při otěhotnění.

Stupně obezity se dělí do několika kategorií podle indexu tělesné hmotnosti, tzv. BMI (Body Mass Index). Podle BMI lze poté určit, v jaké kategorii se pacient nachází a jaká forma léčby připadá pro daného pacienta v úvahu.

Při léčbě obézních pacientů lze postupovat dvěma způsoby – konzervativně či chirurgicky. Konzervativní léčba je vždy prvním řešením a spočívá ve zhodnocení kalorického příjmu, stravovacích návyků a jídelníčku. Poté musí dojít k úpravě životosprávy, adekvátní analýze nejen jídelníčku, ale i životních návyků, psychického nastavení a k nastavení pohybových aktivit. Je možné využít i léky – tedy tzv. farmakologickou léčbu, zejména jako startovací či podpůrný stimul. Tato léčba obezity trvá většinou nejméně 3 až 6 měsíců a pokud nepřináší očekávané výsledky nebo dochází ke stagnaci, může přijít  na řadu chirurgická léčba – bariatrická chirurgie.

Bariatrická chirurgie je jedinou metodou, která prokazatelně zajistí udržení poklesu o více než 15 % celkové hmotnosti v dlouhodobém horizontu 10 let a která současně sníží úmrtnost, výskyt cukrovky, srdečního infarktu či cévní mozkové příhody. U žen pak snižuje i výskyt rakoviny. Bariatrická operace je vhodná pro pacienty, jejichž BMI je i po konzervativní léčbě vyšší než 35. Není však metodou samospasitelnou. Její indikaci předchází důkladné zhodnocení dosavadních snah pacienta o redukci hmotnosti, psychologické vyšetření a další doplňková vyšetření. Sama o sobě bez dlouhodobé spolupráce s pacientem nemůže přinést v delším horizontu uspokojivý výsledek. Na druhou stranu může významně zlepšit diabetes, snížit riziko kardiovaskulárních chorob či zlepšit šanci na otěhotnění.

Karlovarská krajská nemocnice a.s. zavádí od ledna 2022 v rámci chirurgického pracoviště do svého spektra výkonů také bariatrické operace a zařadí se tak k ostatním odborným centrům chirurgické léčby obezity v ČR.

Nově vznikající Centrum pro chirurgickou léčbu obezity v KKN tak chce poskytnout komplexní péči o pacienta s nadváhou – nejen chirurgickou část, ale ve spolupráci s dalšími odborníky – psychologem, obezitologickou ambulancí, nutričním specialistou a dalšími umožnit celkový přístup k léčbě tohoto onemocnění.

Pokud trpíte nadváhou, neváhejte oslovit svého diabetologa či praktického lékaře a nechte se  nasměrovat do některé z ambulancí zaměřených na léčbu obezity, kde zhodnotíte svůj zdravotní stav s odborníkem a nastavíte správný postup při léčbě. Chirurgická terapie pak může být jedním z terapeutických postupů. I obezita může mít své řešení a každý by měl s vědomím jejích obrovských rizik zvážit, zda investice do sebe sama není tou investicí nejlepší.

Centrum pro chirurgickou léčbu obezity zajišťuje koordinaci přípravy před bariatrickou operací, bariatrickou operativou a následné kontroly. Nachází se v pavilonu A, přízemí, ambulance č. 2

 

JménoOrdinační doba
MUDr. Josef März Úterý 14:00 - 15:00

Veškeré další informace naleznete na samostatném webu zde.

 

Kontakt:

MUDr. Josef März, odborný garant

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: bariatrie.kkn.cz 

 

Přejděte na web Centra pro chirurgickou léčbu obezity: Chcete se objednat? Naskenujte QR kód:

qr code bariatrie

qr code

 

 

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme