Základní informace

Urgentní příjem kriticky nemocných

Součástí Pavilonu akutní medicíny je od října 2012 urgentní příjem – Emergency, který se skládá ze dvou částí.

Jednotky se sedmi monitorovanými lůžky pro pacienty se závažnými onemocněními vyžadující neodkladné ošetření. Lůžka jsou vybaveny pro komplexní resuscitační péči určené pro pacienty se selhávajícími životními funkcemi. Do tohoto prostoru jsou pacienti předáváni přímo posádkami ZZS. Pracuje zde lékař OARIM, sestry erudované v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny. Dle charakteru onemocnění je k pacientovi přivolán konziliární lékař příslušného oboru.

Další částí jsou akutní ambulance, kam jsou směřováni pacienti vyhledávající akutní ošetření pro nově vzniklý zdravotní problém a to v základních oborech – chirurgie, ortopedie, neurologie, interna.

Mezi těmito prostory může docházet k fluktuaci pacientů dle jejich závažnosti.

Nedílnou součástí je provoz plánovaných ambulancí, který probíhá v O. patře budovy A.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme