Základní informace

Definice

Nemocniční kaplan je kvalifikovaný duchovní poskytující péči pacientům, personálu a návštěvníkům zdravotnického zařízení. Poskytuje doprovázení v duchovní oblasti všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.

Kvalifikace

Nemocniční kaplan musí splňovat následující podmínky:

  • Pověření vlastní církví
  • Ukončené magisterské teologické vzdělání
  • Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči
  • Specializovaný kurz nemocničního kaplanství

Partneři

Sponzoři

Děkujeme