Základní informace

Oddělení patologie prošlo od roku 2017  výraznou proměnou jak ve smyslu škály prováděných vyšetření tak  stran přístrojového  vybavení a s tím spojeného i personálního  obsazení.

Podařilo se, ve shodě s původním záměrem, provádět komplexní histopatologickou i cytologickou diagnostiku pro obě pracoviště  KKN as., tedy jak pro Nemocnici Karlovy Vary tak pro Nemocnici Cheb, což čítá cca 9000  histopatologických vyšetření ročně + vyšetření cytologická.

Oddělení disponuje nejmodernějším přístrojovým vybavením od tkáňových procesorů, barvících automatů a lepicích automatů firmy Sakkura přes imunohostochemický automat firmy Ventana až po nejmodernější  optické mikroskopy včetně kamerových systémů firmy Olympus, využívaných   k pořádání klinickopatologických seminářů.

Polovina středního personálu má vysokoškolské vzdělání, včetně magisterských titulů a doktorských titulů a většina laborantů je držitelem atestačního titulu.

Oddělení spolupracuje s největší bioptickou laboratoří v Evropě  ale i s fakultními pracovišti v Praze v rámci konzultací a provádění molekulárně biologických vyšetření  a upřesnění predikce nádorů v oborech dermatopatologie, uropatologie, hematopatlogie, gynekopatologie,  patologie nádorů hlavy  a krku, a patologie nádorů měkkých tkání.

Na oddělení je  prováděno i  cirka 80 sekcí ročně,  spolupracujeme i  se spádovým oddělením forenzní patologie.

Oddělení disponuje akreditací pro další vzdělávání , je držitelem jak akreditace pro provádění  vzdělávání  v  základním kmeni patologickém tak akreditací k provádění vlastního specializovaného výcviku konkrétně určeného vzdělávacího programu pro specializační obor patologie.

 Oddělení je držitelem auditorského osvědčení NASKL II a je zapojeno do programu SEKK (externího hodnocení kvality jak v histochemickém, tak imunohistochemickém a prediktivním receptorovém programu), kterým prochází se 100%ní úspěšností.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme