Zobrazit / skrýt podmenu

Interní oddělení

unknown

MUDr. Jaroslav Žák

Primář Interní oddělení
unknown

MUDr. Dagmar Grančarová

Vedoucí lékařka Hematologie
 • 354 225 406
unknown

MUDr. Gita Markofová

Vedoucí lékařka Diabetologie
 • 354 225 483
unknown

MUDr. Blanka Zbořilová-Pazdiorová

Vedoucí lékařka Gastroenterologie
unknown

Martina Demeterová-Trapani

Vrchní sestra Interní oddělení
Pracoviště akreditované pro vzdělávání II.stupněm.
 
Oddělení provádí diagnostiku a léčbu:
 • kardiovaskulárních chorob, včetně urgentních stavů,
 • gastroenterologických chorob, včetně endoskopie horní a dolní etáže GIT a ERCP,
 • chorob dýchacího ústrojí vyžadujících intenzivní péči, včetně neinvazivní ventilační podpory anebo spojených se závažnou komorbiditou, především oběhovou,
 • maligních procesů, včetně paliativní péče,
 • krevních chorob,
 • intoxikací,
 • nefrologických onemocnění,zvláště spojených s akutním selháváním ledvin či s vleklými a pokročilými stavy, směřujícími k dialyzační náhradě funkce ledvin.

Součástí interního oddělení je pokoj pro zesnulé, kde se pozůstalí mohou důstojně rozloučit. Ambulantní část interního oddělení:

 • Příjmová ambulance interního oddělení zajišťuje akutní ošetření případně příjem nemocných na lůžko v nepřetržitém provozu
 • Pavilon A, patro -1, tel: 354 225 608 (397, 609, 610)
   
   
  UPOZORNĚNÍ: Platba za nadstandartní pokoj se hradí na 3 dny dopředu.
 
Na našem oddělení působí dobrovolníci díky Dobrovolnickému centrum Instand, více informací zde
Diabetologická ambulance v karlovarské nemocnici zajišťuje komplexní péči pro ambulantní i hospitalizované nemocné se všemi typy diabetu. Zajišťujeme konziliární činnost v rámci nemocnice i pro spádové diabetologické ambulance, školené zdravotní sestry edukující pacienty - dieta, aplikační pomůcky inzulínu, pomůcky k provádění selfmonitoringu.
 
V ambulantní části se zabýváme diagnostikou a léčbou pacientů s diabetem, indikujeme léčbu inzulínovou pumpou, využíváme senzory jak pro pacienty na inzulínových pumpách tak i pro ostatní nemocné s labilním diabetem. Dispenzarizujeme pacientky s gestačním diabetem a gravidní diabetičky.
 
V podiatrické ambulanci provádíme edukaci pacientů v rámci prevence syndromu diabetické nohy, provádíme diagnostiku distální diabetické neuropatie.
 
Ošetřujeme pacienty s chronickými defekty, dispenzarizujeme pacienty s vysokým rizikem vzniku defektu. Zajišťujeme fixaci a odlehčení postižené končetiny pomocí polobot a ortéz.
 
Důraz klademe také na diagnostiku a léčbu komplikací diabetu, mikrovaskulárních i makrovaskulárních, zejména aterosklerotického postižení tepen dolních končetin. Provádíme dopplerovské vyšetřování tepen dolních končetin a karotid, ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením indikujeme nemocné k rekonstrukčním výkonům na cévách dolních končetin.
 
Součástí našeho pracoviště je stacionář k infuzní léčbě.
 
Úzce spolupracujeme rovněž s nefrologickou ambulancí a s hemodialyzačním oddělením, dále s očním a chirurgickým oddělením. K dispozici je ambulance klinického psychologa.
Lékaři a zdravotní sestry gastroenterologické a endoskopické ambulance pečují o pacienty s onemocněním zažívacího traktu, jater a slinivky. Pracoviště je akreditováno pro léčbu pacientů s chronickými infekčními hepatitidami B a C, pro biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů (Crohnova nemoc a idiopatická proktokolitida) a pro screening kolorektální rakoviny.
 
Dále je akreditováno (I.stupeň) pro přípravu lékařů k atestaci z gastroenterologie. Úzce spolupracuje s klinickými pracovišti v Praze, Plzni a Hradci Králové. Za dobu své existence zavedlo do běžné praxe mnoho nových endoskopických léčebných metod, což jí v některých aspektech zařazuje na úroveň gastroenterologických pracovišť 3.typu.
 
Gastroenterologická ambulance provádí klinické vyšetření ambulantních pacientů s onemocněním gastrointestinílního traktu, jater a slinivky. Nutriční ambulance se zaměřuje na léčbu poruch příjmu potravy.
 
 

24 hodinová endoskopická urgentní příslužba
(gastroskopie, kolonoskopie)
 
Kontakty a objednávky k vyšetření
do gastroenterologické ambulance a k endoskopickým výkonům
denně od 7.00 do 15.30 hodin na tel.čísle 354 225 400.
 
Recepty na léky se vydávají denně od 13.00 do 15.00 hodin.

Na endoskopickém pracovišti provádíme tyto metody:

 • Gastroskopie a kolonoskopie včetně terapeutických zákroků
 • Anoskopie včetně ošetření hemorrhoidů Barronovou ligací
 • Rektoskopie, sigmoideoskopie
 • Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG)
 • Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP)
 • Zavádění metalických stentů do trávicí trubice
 • Dilatace stenóz trávicí trubice
 • Necílená jaterní biopsie
Počet lůžek:
 • standardní 25
 • nadstandardní pokoje 1
   
  Oddělení nabízí jeden jednolůžkový nadstandardní pokoj vybaveným zařízením ke zlepšení pohodlí nemocného, cena je 500,- Kč. za den.

  UPOZORNĚNÍ: Platba za nadstandartní pokoj se hradí na 3 dny dopředu.
Ambulance provádí hematologická vyšetření pacientů KKN a.s. i z celého karlovarského regionu. Pečuje o nemocné se zhoubnými i nezhoubnými onemocněními krvetvorby a pacienty s vrozenými nebo získanými poruchami krevního srážení včetně depistáže a vyšetření trombofilních stavů.
 
Součástí ambulance je i stacionář k podávání transfúzních přípravků, krevních derivátů, chemoterapií a biologické léčby. Úzce spolupracuje s částí OKBH (oddělení klinické biochemie a hematologie) - hematologickou laboratoří.
 
V ambulantním provozu se provádí trepanobiopsie a sternální punkce i léčebná venepunkce. Hematologická ambulance zajišťuje konziliární činnost v rámci nemocnice i pro spádové hematolologické ambulance v kraji. Lékaři i školené sestry edukují pacienty stran dietoterapie při různých hematologických onemocněních či užívání Warfarinu. Ambulance spolupracuje s dalšími odbornostmi jako je klinický psycholog, lékař léčby bolesti, apod.. Úzce spolupracuje s hematoonkologickým oddělením FN Plzeň, které je konsiliární pracoviště k poskytování nejmodernější léčby a přebírá pacienty k transplantaci kostní dřeně či k centralizované léčbě hematoonkologicky nemocných pacientů.
 
Krevní odběry se provádějí denně od 6.30 hodin.
Kontakty, objednávky v pracovní době od 6.00 - 14.30 hodin.
Jméno Linka Pevná linka / fax
Hematologická ambulance 5406354 225 406
Diabet. angiologická ambulance 5483354 225 483
Gastroenterol. endoskopie ambulance 5400354 225 400
Interna lůžka 5437,428354 225 437,428


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Jaroslav Žák
Primář Interní oddělení
jaroslav.zak@kkn.cz 5406 354 225 434, 602 178 398
MUDr. Dagmar Grančarová
Vedoucí lékařka Hematologie
5406354 225 406
MUDr. Gita Markofová
Vedoucí lékařka Diabetologie
5483354 225 483
MUDr. Blanka Zbořilová-Pazdiorová
Vedoucí lékařka Gastroenterologie
5400354 225 400
Martina Demeterová-Trapani
Vrchní sestra Interní oddělení
martina.trapani@kkn.cz 5433354 225 433