Zobrazit / skrýt podmenu

Klinická biochemie a hematologie

unknown

PharmDr. Vlasta Krejčová

Primář Oddělení klinické biochemie a hematologie
unknown

Martina Skokánková

Vrchní laborantka Oddělení klinické biochemie a hematologie

Kontakt pro objednání pacientů
na hematologickou ambulanci
Tel.: 354 225 406

Klinická biochemie provádí základní klinicko-biochemického vyšetření krve, moče, punktátu i speciální analýzy, vyšetření mozkomíšního moku, potu, stolice a dalších biologických materiálů. Kromě základních biochemických vyšetření se provádí vyšetření hladin hormonů, léků, nádorových markerů, základní toxikologické vyšetření moče včetně vyšetření toxikomanů. Celkem oddělení nabízí přes 120 různých biochemických metod.
 
Klinická hematologie provádí základní vyšetření krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu leukocytů a koagulací včetně speciálních metod, vyšetření trombofilních stavů, monitorování antikoagulační léčby, vyšetření kostní dřeně a cytochemická vyšetření.
 
Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je sledována v kontrolních cyklech SEKK a Randox, kterých se pravidelně účastníme.
 
OKBH je zařazeno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (NASKL ČLS JEP).
 
Vyšetření provádíme na základě požadavků ošetřujících lékařů a vykazujeme příslušné zdravotní pojišťovně, případně na vlastní žádost pacientů - samoplátců dle platného ceníku podle seznamu zdravotních výkonů.
 
 
Oddělení klinické biochemie a hematologie pracuje v nepřetržitém provozu 24 hodin. Laboratorní informační systém je propojen s nemocniční počítačovou sítí a dostupnost dat je prakticky nepřetržitá. V databázi oddělení jsou uloženy výsledky jak hospitalizovaných pacientů, tak pacientů od privátních lékařů.
 
I s nimi je možné speciální kódované propojení přes internet.
 
Součástí OKBH je i odběrová místnost při hematologické ambulanci v nemocnici a současně odběrové středisko na poliklinice na Nám. Dr. Milady Horákové, které je v provozu každé dopoledne pracovního dne
Centrální pracoviště OKBH nepřetržitý 24 hodinový provoz

 

Pondělí - pátek 06.30 - 15.00 hod. rutinní provoz
  15.00 - 06.30 hod. pohotovostní služba
Sobota, neděle, svátky 06.30 - 06.30 hod. pohotovostní služba
 
 
 
Detašované pracoviště: odběrová místnost poliklinika Nám.M.Horákové
Pondělí - pátek
07.00 - 12.45 hod.
tel.: 733 374 418

Poučení pro pacienta: Příprava před odběrem žilní krve

 

Vážený paciente,

v příštích dnech Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření.

 

K vyloučení zkreslení výsledků dodržujte následující pravidla.

 • Odpoledne a večer před odběrem nejezte tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, pak je se souhlasem lékaře vynechejte 3 dny před odběrem.
 • Pokud Vás lékař nepoučí jinak, provádí se odběr zásadně nalačno.
 • Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l hořkého čaje nebo nesladké vody.
 • Pokud jste alergický na desinfekční prostředky, na určitý typ náplasti a pokud Vám bývá při odběru nevolno, oznamte to odebírajícímu personálu.
 • Po odběru je již možné se najíst, zvláště u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
 • Odběr krve se provádí zásadně na základě požadavku lékaře. Musíte s sebou mít požadavkový list (žádanku) ordinujícího lékaře. Bez žádanky nebude odběr proveden. Jedinou výjimkou je odběr krve za přímou úhradu. S sebou vezměte i průkaz zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů.
  

Poučení pro pacienta: Orální glukózový toleranční test

 
Vážený paciente,
Váš ošetřující lékař Vám naordinoval vyšetření glukozotolerančního testu. Toto vyšetření pomůže identifikovat případnou poruchu v metabolizmu cukrů a případně odhalí onemocnění cukrovkou (diabetes mellitus). Žádáme Vás proto o dodržení níže uvedených pokynů.
 
Příprava na vyšetření:
 
 • Tři dny před vyšetřením konzumujte běžnou stravu bez omezení příjmu cukrů, provozujte
 • běžnou fyzickou aktivitu.
 • 24 hodin před odběrem nepožívejte alkoholické nápoje (ani pivo).
 • Na vyšetření se dostavte v ranních hodinách nejpozději v 7 hodin.
 • Ráno před vyšetřením se napijte pouze nesladkého čaje nebo čisté vody.
 • Po dohodě s lékařem vynechejte léky, které lze vynechat.
 • Vyšetření bude trvat přes dvě hodiny.
 • Vyšetření se neprovádí při akutním onemocnění, nebo po proběhlém závažném onemocnění, operaci – vyšetření se provede minimálně po 6 týdnech.
 
Průběh vyšetření
 
 • Nalačno vám sestra odebere vzorek krve ze žíly.
 • Po odběru dostanete vypít sladký nápoj (obsahuje 75 g glukózy), 300 ml nápoje je třeba vypít v průběhu 5 – 10 minut.
 • Následující dvě hodiny setrváte v klidu, nebudete přijímat žádné jídlo ani další nápoje,
 • nesmíte kouřit.
 • Po dvou hodinách vám sestra odebere druhý vzorek žilní krve.
 • Výsledek vám sdělí váš ošetřující lékař. 

 

Pokyny pro pacienta : Odběr vzorku moče

 
Vážený paciente,
Váš lékař vám naordinoval vyšetření moče chemicky a morfologicky.
 
K zabránění zkreslení nálezu dodržujte tyto pokyny:
 
 • Pokud ošetřující lékař neurčí jinak, stanovení se provádí z první ranní moče.
 • Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.
 • Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou.
 • U žen platí, že odběr moče by měl být proveden mimo období menstruace.
 • K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče.
 • K vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým víčkem.
 • Pokud nemáte zkumavku, můžete pro biochemické vyšetření moče použít čistou nádobku.
 • Na zkumavku (nádobku) nalepte štítek, označte svým jménem a rodným číslem.
 • Doba od vymočení a dodáním do laboratoře by měla být 1 hodina, maximálně 2 hodiny, jinak může dojít ke zkreslení výsledků.
 • Zkumavku s močí společně se žádankou dodejte do laboratoře.
 

Pokyny pro pacienta : Sběr moče za 24 hodin

 
Vážený paciente,
na žádost Vašeho ošetřující lékaře Vám budeme provádět vyšetření sbírané moče, které slouží k
posouzení vylučování některých látek za 24 hodin. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme
znát naprosto přesně objem moče za 24 hodin.
 
Postupujte podle následujících pokynů :
 
 • Ráno v 6 hodin se naposledy vymočíte do záchodu (NIKOLI DO LÁHVE) a teprve od této doby budete veškerou další moč sbírat do sběrné nádoby. Po případném naplnění jedné láhve (označte 1) pokračujte ve sběru do druhé láhve (označte 2). Po 24 hodinách tj. další den ráno opět v 6 hodin ráno se naposledy vymočíte do sběrné nádoby.
 • Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte do 2 litru tekutin za 24 hodin.
 • Nejnutnější léky užívejte bez přerušení, ostatní po poradě se svým lékařem vynechejte.
 • Láhev s močí po dobu sběru uchovávejte na chladném místě.
 • Po ukončení sběru odneste láhev do ordinace ošetřujícího lékaře, případně podle dohody s ošetřujícím lékařem, spolu se žádankou přímo do laboratoře. V tomto případě musí být sběrná nádoba označena vaším jménem a rodným číslem.
 • Přesný objem je podmínkou správného výsledku, není přípustné objem odhadovat. Objem musí být změřen v graduovaném válci v ordinaci lékaře nebo v laboratoři.
 

Pokyny pro pacienta: Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera – dospělý pacient

 
Vážený paciente,
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření moče. Cílem je posouzení vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za určitou dobu.
 
Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
 
 • Sběr začíná v určený den přesně v určitou hodinu (zapište čas zahájení sběru moči) po té, co jste se naposledy vymočili do záchodu, MIMO sběrnou nádobu. Od té doby sbíráte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).
 • Sběrné období trvá 3 hodiny.
 • Po třech hodinách sběru moče se vymočíte naposledy do sběrné nádoby, obvykle jde pouze o jednu porci močení. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí
 • 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku musí být uveden čas zahájení sběru a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). Časy uvádějte přesně na minuty.
 • Močení do sběrné nádoby může být provedeno pouze po hygienické očistě genitálu.
 • Během sběrného období je vhodné pít (čaj, voda) a dávka tekutin by měla být okolo 300 ml.
 • Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena do 60 minut po ukončení
 • sběru do laboratoře. Přesné dodržení pokynů je podmínkou správného výsledku, zvláště
 • důležitý je čas dodání moče do laboratoře, jinak může dojít k rozpadu některých elementů.
 

Pokyny pro pacienta : Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera – dětský pacient

 
Vážení rodiče,
na žádost ošetřujícího lékaře budeme Vašemu dítěti provádět vyšetření moče. Cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za určitou dobu.
 
Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
 
 • Sběr začíná v určený den přesně v určitou hodinu (čas zahájení sběru moče), kdy se dítě naposledy vymočí MIMO sběrnou nádobu. Od této doby dítě močí veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čistá a suchá uzavíratelná sklenice).
 • Sběrné období trvá 3 hodiny.
 • Po třech hodinách od zahájení sběru moče se dítě vymočí do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jednu porci močení. Nemůže-li se vaše dítě vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 – 3,5 hodiny. Na štítku pak musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). Časy uvádějte přesně na minuty.
 • Močení do sběrné nádoby může být provedeno pouze po hygienické očistě genitálu.
 • Před sběrem nechte dítě pít jak je zvyklé. Během sběru by mělo dítě ve věku do 8 let vypít
 • 100 – 200 ml, dětí osmileté a starší 200 – 300 ml.
 • Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena do 60 minut po ukončení sběru do laboratoře. Přesné dodržení pokynů je podmínkou správného výsledku, zvláště důležitý je čas dodání moče do laboratoře, jinak může dojí k rozpadu některých elementů.
 

Poučení pro pacienta: Příprava a odběr stolice na test okultního krvácení

 
Vážený paciente,
Váš praktický lékař Vám naordinoval vyšetření okultního krvácení ve stolici. Toto vyšetření slouží k detekci lidského hemoglobinu ve stolici, které se provádí při podezření na nádorová onemocnění tlustého střeva, zejména kolorektálního karcinomu.
 
Řiďte se prosím důsledně následujícími pokyny:
 
 • Protože tento test detekuje pouze lidský hemoglobin, není potřeba předem dodržovat zvláštní dietu.
 • Testovací kazetku popište svým jménem a datem odběru.
 • Otočením zeleného víčka doleva se Vám kazetka otevře.
 • Vyjměte odběrový kartáček.
 • Stolici opakovaným tahem odběrového kartáčku naberte mezi rýhy.
 • Rýhy odběrového kartáčku musejí být zaplněny stolicí.
 • Kartáček zpět zasuňte do odběrové kazetky a pevně uzavřete víčko.
 • Kazetku již neotvírejte.
 • Před odevzdáním lékaři nebo laboratoři uchovávejte v chladničce, nejdéle jeden týden.
Jméno Linka Pevná linka / fax
Zelená linka -800 100 950
Hematologická ordinace - objednávky 5406354 225 406
Centrální příjem laboratoře 5349354 225 349
Biochemická laboratoř 5349354 225 349
Hematologická laboratoř 5404354 225 404


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
PharmDr. Vlasta Krejčová
Primář Oddělení klinické biochemie a hematologie
vlasta.krejcova1@kkn.cz 354 225 350, 730 585 992
Martina Skokánková
Vrchní laborantka Oddělení klinické biochemie a hematologie
martina.Skokankova@kkn.cz 354 225 348