Vojtova metoda


Vojtova metoda má mnohostranné využití a může být využita jako základ fyzioterapie prakticky u jakékoli pohybové poruchy a u celé řady onemocnění, například:

 • u centrálních koordinačních poruch v kojeneckém věku
 • u pohybových poruch vznikajících na základě poškození mozku (cerebrální parezy)
 • u periferních parez horních a dolních končetin
 • při různých svalových onemocněních (myopatie)
 • při onemocněních a funkčních omezeních páteře (např. skolioza)
 • při ortopedických poškozeních ramenních kloubů a horních končetin a kyčelních kloubů a dolních končetin
 • jako pomocná terapie vrozených vývojových vad (např. dysplazie a vrozená luxace kyčelního kloubu)

Vojtova metoda se nesmí provádět:

 • při akutních horečnatých, respektive zánětlivých onemocněních
 • při určitých srdečních onemocněních

Vojtovu metodu lze aplikovat od narození

 • U kojenců lze ještě centrální nervový systém snadno formovat. Nervové dráhy v mozku jsou často jen blokovány a v zásadě jsou k dispozici. Náhradní (abnormální) pohybové vzory, které vznikají neustálou, avšak patologií omezenou snahou kojence o navázání kontaktu, o vzpřímení a pohyb vpřed, ještě nejsou zafixované.
 • U malých dětí, školáků a dospívajících může terapie ještě pozitivně ovlivnit proces vytváření správných pohybových vzorů. Z výše uvedeného vyplývá, že terapie Vojtovou metodou je nejefektivnější u kojenců a u dětí, proto též tuto metodu přednostně využíváme v terapii pohybových poruch u kojenců, dětí a adolescentů. U kojenců a malých dětí vlastně ani jinou možnost než využívat metody reflexní lokomoce nemáme.

Léčba funkční sterility metodou paní Ludmily Mojžíšové

Metoda paní Mojžíšové je uznávanou metodou nejen v léčbě funkční ženské sterility, ale i při léčbě mnoha dalších poruch.

Hlavní indikace metody paní Mojžíšové

 1. sterilita žen – neschopnost otěhotnět
 2. infertilita – neschopnost donosit plod
 3. dysmenorea – bolestivá menstruace
 4. dyspareunie – bolestivý pohlavní styk nebo dyskomfort při pohlavním styku
 5. pelvis pain – bolesti pánve a břicha bez nálezu objektivní příčiny anatomické či fyziologické
 6. obstipace – zácpa
 7. retence moči, pokud je její příčinou spazmus svěrače močové trubice
 8. inkontinence moči, způsobená oslabením nebo spazmem svalů pánevního dna
 9. vertebrogenní potíže – bolesti beder, kříže, kostrče, křížokyčelních skloubení, hrudní páteře, krční páteře, bolesti hlavy
 10. dětské idiopatické skoliozy
 11. mužská sterilita – poruchy spermiogramu, spazmus svěrače chámovodu

O hospitalizované děti se stará tým specialiovaných pedagogů.Výuka probíhá u dětí mateřských,základních a středních škol. Mají k dispozici všechny výukové pomůcky jako ve svá kmenové škole.Celoročně probíhá řada akcí jako návštěny Zdravotního klauna, loutek, velikonoční,mikulášská, vánoční besídky, oslavy Dne dětí a dny plných her.

O hospitalizované děti se stará tým speciálních pedagogů:
 • ředitelka školy: Mgr. Jana Hynková
 • učitelky základní školy: Mgr. Nina Podlipská, Mgr. Lucie Navarová, Mgr. Zdenka Přádová
 • učitelky mateřské školy: Lucie Vrbasová, Květuše Kučerová 
Organizace výuky
Děti na všech odděleních karlovarské nemocnice mají možnost účastnit se vyučování, a to buď skupinově v učebnách, nebo individuálně na lůžku či u počítače.
 
Děti zde mají k dispozici veškeré učebnice, pracovní sešity a další výukové pomůcky podobně jako ve své kmenové škole. Všechna oddělení s dětskými pacienty jsou vybavena počítači s připojením k internetu a akreditovanými výukovými programy MŠMT v pestré škále vyučovacích předmětů. Škola působí na oddělení dětském, chirurgickém, ortopedickém, traumatologickém, kožním, ORL, gynekologickém a infekčním.
 
Akce školy
Celoročně probíhá celá řada zajímavých akcí a aktivit, pravidelné návštěvy Zdravotního klauna, vánoční, velikonoční a mikulášské besídky, oslavy Dne dětí, dny plné her, výroba drobných dárečků, fotografický a výtvarný kroužek, divadelní představení a mnohé další.
 
Kontakt:
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 354 225 344
 

Kostní tkáňová banka KTB 75

Ortopedické oddělení nemocnice v Karlových Varech
 
Kostní tkáňová banka KTB 75 v Karlových Varech byla uvedena do provozu dne 2.3.2005, smyslem a důvodem zřízení této kostní tkáňové banky bylo, zabezpečit a uchovat kostní materiál, který lze získat při operačních výkonech spojených s implantací totální endoprotézy, především kyčelního a kolenního kloubu.
 
Při těchto operacích je potřebné odstranit v uvedených kloubech poškozené kostní části těchto kloubů, které jsou spojené i s částmi normální kostní hmoty.
 
Veškerý tento „materiál“ byl v dřívějších dobách následně znehodnocen.
 
Protože se jednalo často o kvalitní kostní tkáň, která je potřebná při řadě ortopedických výkonů, jednalo se o zbytečnou ztrátu jak z hlediska medicínského tak ekonomického. Z výše uvedených důvodů, bylo proto zřízení této instituce jednoznačně potřebné a výhodné. Kostní tkáňová banka jako depozitář tohoto kostního materiálu je umístěna v případě nemocnice v Karlových Varech přímo při operačních sálech ortopedického oddělení a proto je tento materiál možno velmi operativně a jednoduše při ortopedických operací v případě potřeby používat a je skladován v hluboko mrazícím boxu při teplotě – 80 °C.
 
Vlastní výběr jednotlivých „dárců“ tohoto materiálu (kostních štěpů) podléhá extrémně přísním kritériím podle zavedených pravidel EU.
 
Stejně přísný výběr je třeba realizovat i při vlastním technickém odběru uvedených tkání (množství tkáně, vhodná struktura, úprava apod.). Naprosto stejným, velmi přísným kritériím musí odpovídat i režim a celý mechanismus spojený s odběrem tohoto materiálu, jeho ošetřením, vyšetření, skladování a propouštěním pro vlastní potřebu.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme