Mapa areálu

Jak se k nám dostanete

autobusem MHD č. 2, 7, 8, 10, 13, 15, 21, 51 a 52 (zastávka Nemocnice)
autem GPS: 50°13'58.582"N, 12°52'38.211"E

parkování v areálu nemocnice je zpoplatněno, první půlhodina zdarma, držitelé průkazu ZTP zdarma.

Pavilon Vchod Patro Pracoviště
A
1, 2 -1 CT 1, RTG 1, USG, Oddělení urgentního příjmu - emergency, akutní ambulance - chirurgie, ortopedie, úrazová, neurologie, interna
1, 2 P Hlavní vstup - informace, lékárna, bistro, prodejna, pokladna, bankomat
Ambulance plánované - chirurgie, traumatologie, ortopedie, neurologie - EEG, EMG. LSPP pro dospělé, LSPP dětská.
1, 2 1 Oddělení ARIM - RES, intenzivní péče. Koronární jednotka.
1, 2 2 Centrální operační sály. Centrální sterilizace. Ortopedie - lůžka.
B
1, 2 -1 RTG 2, RDG - intervenční jednotka, Nukleární medicína, Magnetická rezonance. ORL - ambulance. Infekční oddělení - poradny, centrum cestovní medicíny
1, 2 P Gynekologicko-porodnické oddělení - lůžka, ambulance. Šestinedělí - lůžka. Porodní sály.
1, 2 1 Administrativní úsek - chirurgie, ortopedie, ORL, urologie, dětské oddělení, ARIM
Dětské oddělení - ambulance, lůžka, intenzivní péče, novorozenecká intenzivní péče
1, 2 2 Chirurgie - lůžka traumatologie, lůžka A (ženy). Chirurgie - lůžka B (muži).
3 2 Infekční oddělení - lůžka
1, 2 3 Urologie - ambulance, lůžka, endoskopický sál. ORL - lůžka
C

Přístup i přes pavilon A

1 -1 Gastroenterologie - endoskopie. Rehabilitace - ambulance.
1 P Gastroenterologie - ambulance. CT 2. USG 2. Kardiocentrum - ambulance, intervenční kardiologie.
1 1 Kožní oddělení - lůžka. Rehabilitační oddělení - lůžka.
1 2 Neurologie - lůžka, administrativní úsek.
1 3 Kardiocentrum - lůžka.
1 4 Interní oddělení - lůžka 1, administrativní úsek.
1 5 Interní oddělení - lůžka 2. Stacionář - neurologie, gastroenterologie.
1 6 Plicní oddělení - ambulance. Spirometrie. RTG 3. Plicní oddělení - lůžka.
D
1 -2 Centrální šatny
3 -2 Oddělení patologie
1 P Nutriční poradna
2 P Oddělení klinické mikrobiologie - laboratoře, příjem vzorků
1 1 Oddělení klinické biochemie a hematologie - laboratoře, příjem vzorků, odběry. Hematologie - ambulance.
E
1 -1 Podatelna
1, 2 1 Diabetologie - ambulance. Ambulance bolesti. Ambulance plánované onkologie
1, 2 2 Jídelna
2 2 Oční ambulance - SOMICH, Ambulance klinické psychologie a psychoterapie.
F
1 P Obchodní oddělení. Oddělení zdravotních pojišťoven. Referát provozu. Právní oddělení. Oddělení informačních technologií.
1 1 Vedení společnosti. Hlavní sestra. Manažer kvality. HR specialista. Tiskový mluvčí. Vedoucí oddělení zdravotních pojišťoven.
G
1 P Sklady MTZ
2 P Oddělení výstavby. Energetik.
2 1 Oddělení BMI.
2 2 Personální oddělení. Oddělení operativní evidence. Finanční účtárna. Statistika.
H
1 P FMC - dyalizační středisko.
2 -1 Pohotovost zubní.
2 -1 Kožní odddělení - ambulance.
I
P Babybox
Centrum RODINKA
J
1 P Energocentrum
M
N
1 P Knihovna
1 1 Šatny SZŠ
O

Mimo areál
Vítězná ul. 10

1 P Transfúzní oddělení - příjem a evidence dárců krve. Odběry biologického materiálu.
2 P Transfúzní oddělení - příjem vzorků. Příjem a výdej transfúzních přípravků.
1 1, 2 Transfúzní oddělení - laboratoře
1 3 Transfúzní oddělení - administrativní část