Zobrazit / skrýt podmenu

Nukleární medicína

unknown

MUDr. Jan Valeš

Primář oddělení nukleární medicíny
unknown

Bc. Petra Marunová

Vrchní sestra Oddělení nukleární medicíny
Oddělení nukleární medicíny v nemocnici v Karlových Varech bylo založeno v roce 1984. V roce 1987 byla instalována první planární gamakamera, v roce 2000 došlo k zahájení provozu moderní tomografické gamakamery Siemens Ecam 2000.
 
V roce 2004 proběhla rekonstrukce oddělení, při které jsme vybudovali novou radiofarmaceutickou laboratoř a nové zázemí pro pacienty (čekárny, aplikační místnost). V roce 2012 jsme dokončili přestavbu oddělení, byla nainstalována moderníhybridní gamakamera PHILIPS BRIGHT VIEW, která umožňuje kombinovat metody vyšetření nukleární medicíny a CT.V roce 2018 proběhla instalace hybridní gamakamery SPECT/CT Siemens Symbia Intevo 2.
 
Na oddělení nukleární medicíny provádíme ambulantní diagnostická vyšetření a ambulantní paliativní léčbu bolesti u kostních metastáz.
 
Vyšetření nukleární medicíny se provádějí za pomoci radioizotopů, které aplikujeme nitrožilně nebo inhalačně, následuje snímání pomocí scintilační gamakamery. Velikost radiační dávky pacienta je relativně nízká, srovnatelná s dávkami při rentgenologických vyšetřeních.
 
Vyšetření nukleární medicíny lze provést u většiny pacientů, relativním omezením je silná klaustrofobie (obdobně jako při vyšetření CT, ale méně než při vyšetření magnetickou rezonancí ). Prakticky nikdy nevznikají alergické reakce na podávané radioizotopy. Při těhotenství je možné některé metody provést, ale pouze výjimečně, pokud není jiná alternativa bez použití ionizačního záření. Proto je nutné vždy při příchodu na oddělení uvádět případné těhotenství nebo i podezření na těhotenství pacientek. U kojících pacientek je vyšetření možné, je nutné ale dočasně přerušit kojení po dobu 8 - 48 hodin. Dalším omezením je hmotnost pacienta, nesmí přesáhnout 180 kg.

Vyšetřovací a léčebné metody

 1. Vyšetření dýchacího systému
  • Perfusní scintigrafie plic
  • Ventilační scintigrafie plic
 2. Vyšetření srdce a krevního oběhu
  • Klidová perfusní scintigrafie myokardu
  • Zátěžová perfusní scintigrafie myokardu
  • Radionuklidová venografie horních a dolních končetin
  • Lymfoscintigrafie DK a HK
 3. Vyšetření pohybového systému
  • Třífázová scintigrafie skeletu
  • Celotělová, event. tomografická scintigrafie skeletu
 4. Vyšetření nervového systému
  • Tomografická scintigrafie regionální mozkové perfuse
  • Tomografická scintigrafie regionální mozkové perfuse po zátěži dipyridamolem
  • Scintigrafie likvorových cest
  • Scintigrafické určení smrti mozku
  • 123I-DaTSCAN - diagnostika dopaminových receptorů v corpus striatum
 5. Vyšetření ledvin a močového systému
  • Statická scintigrafie ledvin s určením relativní funkce
  • Dynamická scintigrafie ledvin s následnou aplikací diuretika
  • Určení renovaskulární etiologie hypertense - DSL s Captoprilem
 6. Vyšetření trávicího systému
  • Scintigrafie slinných žláz statická a dynamická
  • Dynamická scintigrafie jícnu s určením gastroesofageálního refluxu
  • Satická scintigrafie jater a sleziny
  • Dynamická scintigrafie žlučových cest - cholescintigrafie
  • Scintigrafie Moeckelova divertiklu
  • Scintigrafie krvácení do GIT
 7. Vyšetření endokrinních žláz
  • Scintigrafie štítné žlázy
  • Scintigrafie příštítných tělísek
 8. Scintigrafická detekce zánětu
  • Celotělová scintigrafie zánětu značenou populací autologních leukocytů
  • Celotělová scintigrafie zánětu značenou protilátkou proti lidským granulocytům
 9. Scintigrafická diagnostika v onkologii
  • Scintigrafická detekce neuroendokrinních tumorů pomocí MIBG – feochromocytom
  • Scintigrafická detekce somatostatinových receptorů v maligních tumorech – OctreoScan, Tektrotyd
  • Scintigrafická detekce hemangiomu
  • Mammoscintigrafie
  • Scintigrafie tumorů 99mTc-MIBI
  • Scintigrafie kostní dřeně
  • Scintigrafie strážní uzliny
 10. Ambulantní terapie
  • Ambulantní paliativní léčba bolesti u kostních metastáz
  • Radionuklidová synovectomie
Jméno Linka Pevná linka / fax
Denní místnost na gamakameře 5369354 225 369
Objednávky gamma kamera 5372354 225 372
Gamma kamera 5545354 225 545


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Jan Valeš
Primář oddělení Oddělení nukleární medicíny
jan.vales@kkn.cz 354 225 370, 602 265 752
Bc. Petra Marunová
Vrchní sestra Oddělení nukleární medicíny
petra.marunova@kkn.cz 354 225 371