O nás

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary

IČO: 26365804
DIČ:CZ26365804


Společnost je vedená u rejstříkového soudu
v Plzni oddíl B, vložka 1205.

akcionář: Karlovarský kraj, Závodní 353/88,
360 01 Karlovy Vary, IČO: 70891168 439acz 439bcz 439gcz 439hcz

Naše vize

Ekonomická stabilizace při zachování kvality poskytované zdravotní péče.

Naše poslání (mise)

Základním posláním společnosti je poskytování akutní i následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů i návštěvníků Karlovarského kraje, v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.

Naše cíle

Zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči v zájmu maximální spokojenosti pacienta
Pro pracovní kolektivy vytvořit motivující a přátelské pracovní prostředí v zájmu úsilí o co nejvyšší spokojenost, odbornou seberealizaci a týmovou spolupráci
Využít vzájemně propojený informační systém v zájmu efektivního řízení společnosti a dokonalé informovanosti
Rozvíjet společnost formou výstavby a rekonstrukce nových a stávajících provozních ploch, restrukturalizací lůžkového fondu
Zaváděním nových diagnostických metod a léčebných postupů zajistit ekonomickou rovnováhu mezi příjmy (zdravotní pojišťovny, přímé platby, dotace, dary) a náklady na zdravotní péči

Naše hodnoty

  • Špičková úroveň a kvalita poskytovaných služeb
  • Komunikace a informovanost
  • Etika a empatie
  • Rozvoj lidských zdrojů a vzdělání
  • Efektivní řízení moderní technologie