Zobrazit / skrýt podmenu

Odborník

Karlovarská krajská nemocnice a.s. je největším poskytovatelem ambulantní i lůžkové zdravotnické péče v Karlovarském kraji. V řadě oborů působí také jako regionální centrum - kardiologie, traumatologie, gastroentrologie, diabetologie, TRN, onkologie či infekční oddělení. Karlovarská krajská nemocnice a.s. disponuje nejenom kvalitním personálním, ale také materiálně-technickým zázemím, které odpovídá nabídce služeb kvalitní krajské nemocnice.
 
Nabízíme ambulantním praktickým i odborným lékařům stejně jako lůžkovým oddělením okolních nemocnic v našem kraji úzkou spolupráci při péči o pacienty v co nejširším spektru výkonů a vyšetření tak, aby nemuseli za super specializovanou péčí cestovat do vzdálených zdravotnických zařízení.
 
Na těchto stránkách chceme především odbornou veřejnost informovat o spektru vyšetření, ale i odborných seminářích, akcích či odkazech, které přispějí ke zkvalitnění péče o pacienty v celém Karlovarském kraji.