Kostní tkáňová banka KTB 75

Ortopedické oddělení nemocnice v Karlových Varech
 
Kostní tkáňová banka KTB 75 v Karlových Varech byla uvedena do provozu dne 2.3.2005, smyslem a důvodem zřízení této kostní tkáňové banky bylo, zabezpečit a uchovat kostní materiál, který lze získat při operačních výkonech spojených s implantací totální endoprotézy, především kyčelního a kolenního kloubu.
 
Při těchto operacích je potřebné odstranit v uvedených kloubech poškozené kostní části těchto kloubů, které jsou spojené i s částmi normální kostní hmoty.
 
Veškerý tento „materiál“ byl v dřívějších dobách následně znehodnocen.
 
Protože se jednalo často o kvalitní kostní tkáň, která je potřebná při řadě ortopedických výkonů, jednalo se o zbytečnou ztrátu jak z hlediska medicínského tak ekonomického. Z výše uvedených důvodů, bylo proto zřízení této instituce jednoznačně potřebné a výhodné. Kostní tkáňová banka jako depozitář tohoto kostního materiálu je umístěna v případě nemocnice v Karlových Varech přímo při operačních sálech ortopedického oddělení a proto je tento materiál možno velmi operativně a jednoduše při ortopedických operací v případě potřeby používat a je skladován v hluboko mrazícím boxu při teplotě – 80 °C.
 
Vlastní výběr jednotlivých „dárců“ tohoto materiálu (kostních štěpů) podléhá extrémně přísním kritériím podle zavedených pravidel EU.
 
Stejně přísný výběr je třeba realizovat i při vlastním technickém odběru uvedených tkání (množství tkáně, vhodná struktura, úprava apod.). Naprosto stejným, velmi přísným kritériím musí odpovídat i režim a celý mechanismus spojený s odběrem tohoto materiálu, jeho ošetřením, vyšetření, skladování a propouštěním pro vlastní potřebu.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme