Informace pro dárce krve

Opatření v souvislosti s výskytem a šířením koronaviru

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:

  • Osoby v karanténě: po ukončení karantény
  • Po epidemiologicky významném kontaktu: po ukončení karantény/izolace
  • Pobyt mimo ČR: odklad 28 dní

S ohledem na další doporučení (např. odklad 4 týdny po návratu z rizikových zemí vzhledem k výskytu WNV (Západonilská horečka), odklad 4 týdny po návratu ze zemí mimo Evropu, odklad po návratu z malarických oblastí apod.)


Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:

  • Prokázaná infekce SARS-CoV-2s bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznakybez nutnosti hospitalizace: po ukončení izolace
  • Prokázaná infekce SARS-CoV-2 se závažnějším průběhem COVID-19 a hospitalizací:14 dní po ukončení izolace

Partneři

Sponzoři

Děkujeme