Zobrazit / skrýt podmenu

Patologicko-anatomické oddělení

MUDr. Martin Baník

Primař oddělení Patologicko-anatomické oddělení
unknown

Petra Benderski

Vrchní sestra Patologicko-anatomické oddělení

Oddělení zpracovává biopsie cca 7000 pacientů ročně, což činí zhruba 60 000 preparátů Nově je vybudována imunohistochemická laboratoř vybavena nejmodenějším automatem firmy Ventana BenchMark ULTRA, v současnosti s využitím cirka sedmdesáti protilátek. Oddělení provádí cca 200 sekcí ročně což činní zhruba 30%ní propitvanost přispívající k výrazné zpětné diagnsoticko-terapeutické vazbě poskytované klinikům Dále je prováděna cytologická diagnostika v celém rozsahu vyjma gynekologických screeningových cytologických vyšetření. Cílem je provádět biopsie pro cca 10 000 pacientů ročně s přísně cíleným zaměřením na pacienty Karlovarského kraje . V plánu je rozšiřovat služby externím ambulantním specialistům se zaměřením na ordinace dermatologů a gynekologů, potažmo radiologů zabývajících se mamární problematikou. Vše je konáno v souladu s filozofií KKN poskytnout co nejlepší diagnostický servis pacientům Karlovarského kraje v rámci bioptických a cytologických vyšetření, v případě autoptických vyšetření poskytnout co nejlepší vazbu klinickým oddělením rámci prediktivního diagnosticko-léčebného režimu V plánu je kompletní obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří v letech 2018-2019.

Oddělení zpracovává bioptický a cytologický materiál i z Nemocnice Ostrov, Nemocnice Cheb, rajonních ambulantních specialistů chirurgických, dermatologických , očních, stomatologických i gynekologických. V diagnostické činnosti zejména stran rozšířených imunohistochemických a molekulárně biologických metod spolupracuje s následujícími pracovišti: FN Plzeň, Bioptická sro, FN Královské Vinohrady, VFN Praha, FN Motol, University of Groningen, Městská Nemocnice Ostrava. Konzultantem v hematopatologii je doc. MUDr. Boudová, PhD, konzultantem v dermatopatologii je prof. MUDr. Kazakov, PhD. a doc. MUDr. Pock, PhD. , konzultantem v gynekopatologii je prof. MUDr. Dundr, PhD, konzultantem v uropatologii je prof. MUDr. Hes, PhD, konzultantem v patologii GITu je doc. MUDr. Chlumská a prof. MUDr. Mandys, konzultantem v mamární patologii je doc. MUDr. Kinkor, konzultantem v patologii měkkých tkání prof. MUDr. Michal.

Č PROTILÁTKA NÁZEV PROTOKOLU KLON VÝROBCE
1 Anti-p504s AMACR SP116 Ventana
2 Cytokeratin CKHMW HMW, 34beta12 Ventana
3 CD34 CD34 QBEndú10 Ventana
4 Cytokeratin 7 CK7 SP52 Ventana
5 Cytokeratin 20 CK20 SP33 Ventana
6 Estrogen rec ER SP1 Ventana
7 Ki – 67 Ki-67 30-9 Ventana
8 P63 p63 4A4 Ventana
9 Progesteron rec. PR 1E2 Ventana
10 TTF-1 TTF-1 SP 141 Ventana
11 Vimentin Vimentin V9 Ventana
12 Actin,Muscle Specific Actin HHF35 Cell Marque
13 Beta-Catenin B-catenin 14 Cell Marque
14 Calretinin SP65 SP65 Ventana
15 CD1a CD1a EP3622 Cell Marque
16 CD3 CD3 2GV6 Ventana
17 CD5 CD5 SP19 Ventana
18 CD10 CD10 SP67 Ventana
19 CD15 CD15 MMA Ventana
20 CD20 CD20 L26 Ventana
21 CD21 CD21 2G9 Cell Marque
22 CD23 CD23 SP23 Ventana
23 CD30 CD30 Ber-H2 Ventana
24 CD31 CD31 JC70 Cell Marque
25 CD56 CD56 123C3 Ventana
26 CD68 CD68 KP-1 Ventana
27 CD138 CD138 B-A38 Ventana
28 CDX-2 CDX-2 EPR2764Y Cell Marque
29 Cyclin D1 Cyklin SP4-R Ventana
30 Cytokeratin,PAN CKAE1-3 AE1/AE3+PCK26 Ventana
31 Cytokeratin 5/6 CK5-6 D5/16B4 Ventana
32 E-Cadherin Cadherin 36 Ventana
33 EMA EMA E29 Ventana
34 Factor XIIIa Fac XIIIa AC-1A1 Cell Marque
35 Galectin-3 Galectin 9C4 Cell Marque
36 GATA-3 GATA L50-823 Cell Marque
37 Glypican 3 Glypican GC33 Ventana
38 H.Pylori zatím se nezpracovává SP48 Ventana
39 Hepatocyte Specific Antigen zatím se nezpracovává OCH1E5 Ventana
40 Chromogranin A Chromo A LK2H10 Ventana
41 Kappa Rabbit Polyclonal Kappa   Ventana
42 Lambda Rabbit Polyclonal Lambda   Ventana
43 MUC1 MUC1 H23 Ventana
44 MUC2 MUC2 MRQ-18 Cell Marque
45 MUC5AC MUCS MRQ-19 Cell Marque
46 MUC6 MUC6 MRQ-20 Cell Marque
47 Napsin A Napsin MRQ-60 Cell Marque
48 p16 CINtec Histology CE p16   Ventana
49 p40 p40 BC28 Ventana
50 PLAP PLAP NB10 Cell Marque
51 Podoplanin Podoplanin D2-40 Cell Marque
52 PSA PSA Polyclonal Ventana
53 Renal Cell Carcinoma RCC PN-15 Cell Marque
54 Synaptophysin Synap MRQ-40 Cell Marque
55 p53 p53 DO-7 Ventana
56 Actin,Smooth Muscle SMA 1A4 Cell Marque
57 CD8 CD8 SP57 Ventana
58 Cytokeratin 19 CK19 A53-B/A2.26 Cell Marque
59 Factor VIII Related Antigen Factor VIII-R   Cell Marque
60 GCDFP-15 GCDPP15 EP1582Y Cell Marque
61 Inhibin Inhibin R1 Cell Marque
62 MART-1/melan A Melan A A103 Ventana
63 Melanosome HMB45 HMB45 Ventana
64 Uroplakin III zatím se nezpracovává SP73 Cell Marque
65 Desmin Desmin DE-R-11 Ventana
66 anti-S100 S100 Polyclonal Ventana
67 Ca 19-9 zatím se nezpracovává (121SLE) Cell Marque
Jméno Linka Pevná linka / fax
Histologická laboratoř 5321354 225 321
Sekretářka 5137354 225 317
Místnost sanitářů 5319354 225 319
Pracovna lékaře 5155354 225 155


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Martin Baník
Primař oddělení Patologicko-anatomické oddělení
martin.banik@kkn.cz 354 225 320, 730 594 815
Petra Benderski
Vrchní sestra Patologicko-anatomické oddělení
petra.koutova@kkn.cz 354 225 316
Jana Pešková
Sekretářka oddělení
jana.peskova@kkn.cz 354 225 317