Vážený pane primáři Schee, Tento dopis jsem Vám chtěla napsat již dávno, ale teprve dnes opravdu píši.... Promiňte mi to zpoždění,děkuji. V tyto dny to bude rok, co zemřel náš milovaný tatínek a manžel p. Václav Kadlec.1934  Poslední dny života strávil na Vašem kardiologickém oddělení. ,(leden 2018).než byl přeložen do nem. Ostrov . Často na Vaše oddělení myslím. Pracuji rovněž ve zdravotnickém zařízení , a tak mohu ještě lépe posoudit s jakou NEJVYŠŠÍ  profesionální úrovní o své pacienty pečujete.  Věděla jsem, že zdravotní stav otce je  velice vážný, přesto jsme všichni z mé rodiny viděli vaši  každodenní snahu o zlepšení zdravotního stavu a zároveň zajištění co největšího komfortu pro tatínka.  Prožila jsem tuto dobu ze strany dcery ,které umírá otec .. Uvědomuji si, jak jako příbuzní pacienta , reagujeme velice citlivě na každé slovo , pohyb a čin personálu... Váš tým, pane primáři, je úžasný!!!  Odborný a VELICE citlivý přístup Vás všech, nás nenechal ani vteřinu na pochybách, že je tatínek v těch nejlepších rukách. Toto je pro pozůstalé jeden z nejdůležitějších pocitů-. Vědomí, že bylo uděláno VŠE co lze... a navíc zachována veškerá důstojnost člověka. Chtěla bych Vám i celému kolektivu lékařů, sestřiček a ošetřovatelskému personálu  VELICE poděkovat jménem svým i celé naší rodiny, za péči, kterou poskytujete.  Vím jak je práce zdravotníků náročná , víc než si umí laik představit.  S hlubokou úctou a přáním spoustou navrácených pacientů do života.,  Děkuji Tallerová Z.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme