Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví platí od úterý 1. září 2020 povinnost nosit roušku při vstupu do všech zařízení zdravotních a sociálních služeb. Nařízení se vztahuje na všechny budovy KKN, a to jak v Nemocnici v Karlových Varech, tak v Chebu. Prosíme všechny o respektování tohoto nařízení, chráníte tím sebe, naše pacienty i personál.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme