Zobrazit / skrýt podmenu

Radiodiagnostické oddělení

unknown

MUDr. Jiří Hofmann

Primář oddělení Radiodiagnostické oddělení
unknown

Jana Klinková

Vrchní asistent Radiodiagnostické oddělení

AG-objednávky 354 225 272

 
Radiodiagnostické oddělení Karlovarské krajské nemocnice je prvním plně digitalizovaným pracovištěm na území Karlovarského kraje. Kvalitní technické a personální zázemí dává našim klientům pocit bezpečí a přispívá k rychlé a přesné diagnóze.

Velkým pomocníkem v diagnostice mnoha onemocnění a úrazů je počítačový tomograf (CT). Od roku 1993 jsme vystřídali několik typů. Od prvního „jednoduchého“ Shimadzu, až po v současnosti nejmodernější multidetektorový 128 řadový Philips. Od roku 2015 jsou k dispozici dva CT přístroje, což  jistí nepřetržitý provoz při poruše jednoho.

Karlovy Vary, jako jediné v kraji, disponují specializovaným pracovištěm intervenční radiologie. Pomocí miniinvazivního přístupu (napíchnutí tepny nebo žíly) zde zkušený tým lékařů, sester a radiologických asistentů nejen zobrazuje cévy končetin a jednotlivých orgánů, ale dokáže na nich i s pomocí speciálního instrumentária provádět šetrné, ale účinné zákroky, aniž by kvůli nim musel být pacient „uspán“ a operován..

Tepny a žíly vyšetřujeme i pomocí ultrazvuku. K dispozici máme čtyři přístroje. Slouží nám i k mimocévní diagnostice (např. vyšetření břišních orgánů), speciálním vyšetřením (např. ultrazvuková vyšetření oka) anebo k intervenčním zákrokům (punkce, biopsie apod.).

V polovině roku 2012 jsme otevřeli zcela nové oddělení magnetické rezonance, které výrazně rozšířilo možnosti šetrného vyšetřování, a co je velice důležité – bez radiační zátěže. Přístroj dokáže detailně zobrazit některé orgánové struktury či funkční změny pomocí magnetického pole.

Radiační ochrana je na našem oddělení důležitou součástí systému jakosti a kontroly kvality. Pravidelně provádíme zkoušky dlouhodobé stability a provozní stálosti. Pracovníci oddělení se vzdělávají, a to individuálně nebo v rámci programu celoživotního vzdělávání. Pracoviště je pod přísným dohledem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Záznamy z kontrol, jejich výsledky a popis provedených nápravných opatření má vedení nemocnice k dispozici.
  

Provozní doba

Pracovní doba: 7.00 - 15.30 hodin
Pohotovost: 15.30 - 7.00 hodin
 
 

Multidetektorové CT (MDCT)

Na multidetektorovém CT přístroji nejvyšší třídy jsou prováděná základní diagnostická vyšetření celého těla.

Při vyšetřeních jsou používány kontrastní látky, které se aplikují do žíly pacienta. Podání kontrastní látky není možné u pacientů s alergií na tuto látku, přesněji na obsažený jód.

Dále jsou prováděná následující speciální vyšetření:
CT angiografie, CT kolonografie, CT perfúze mozkové, LNA. Přístroj umožňuje výrazné snížení radiační dávky, kterou pacient při vyšetření obdrží.

Jako jediné pracoviště v karlovarském kraji provádíme CT vyšetření srdečních tepen, žil a srdečních oddílů.

Dále přístroj umožňuje CT fluoroskopii, která zrychluje provádění intervenčních miniinvazivních výkonů pod kontrolou CT obrazu. Zároveň výrazně snižuje dávku záření.

Vysvětlivky:
CT - computer tomography - počítačová tomografie

CT angiografie - vyšetření tepen a žil s přímou aplikací kontrastní látky

CT kolonografie - speciální vyšetření tlustého střeva

CT perfúza mozková - speciální CT vyšetření při mozkových mrtvicích k určení rozsahu poškozené mozkové tkáně

LNA - speciální vyšetření k detekci a sledování plicních nádorů.
Většina vyšetření se provádí s pomocí kontrastní látky sledovatelné na rentgenovém obraze. Tato vyšetření nejsou možná u pacientů s alergií na tuto látku, přesněji na obsažený jód. Dále po zavedení speciálního instrumentaria (chlopeň, vodič) provádíme léčebné zákroky na postižených tepnách a žilách - PTA a zavedení stentů.
 
U velkého rozsahu postižení se používají speciální rotační katetry (Rotarex) či rekanalizační katetry (Crosser).
 
Specialitou tohoto oddělení je léčba postižení AV shuntů u hemodialyzovaných pacientů. Na tomto pracovišti dále provádíme speciální léčbu nádorů a metastáza a to formou embolizace, TACE (transarteriální chemoembolizace) a RF ablace.
 
Jako jediný v našem kraji provádíme speciální výkony na játrech a žlučových cestách - PTC a PTD se zavedením stentu. Jedná se o zprůchodnění zúžených nebo ucpaných žlučových cest se zavedením drenážního katetru nebo stentu.Výkon se provádí v celkové anestezii. Pro pacienty na tomto oddělení slouží moderní stacionář s 3 lůžky, televizí a bezbarierovou toaletou.
 
V v roce 2012 byl na toto pracoviště instalován nový moderní angiografický přístroj s možností speciálních vyšetření.
Vysvětlivky:
PTA - perkutánní transluminální angioplastika – rozšíření uzavřeného nebo rozšířeného místa na tepně či žíle nafouknutím balónku.
 
Stent - speciální trubicovitá nikl-titanová výztuž, vyřezaná laserovým paprskem nebo se jedná o pletenou výztuž z nikl-titanového tenkého drátu.
 
RF ablace – zavedení speciální jehly do nádoru nebo metastázy a jejich zničení pomocí radiofrekvenčního vlnění.
 
PTC – perkutánní transparietální cholonagiografie – zobrazení žlučových cest přes břišní stěnu.
 
PTD – zavedení drénu do žlučových cest přes břišní stěnu a tím obnovení jejich průchodnosti.

Ultrazvuk (sonografie)

Na čtyřech přístrojích jsou prováděná vyšetření celého těla.
 
Naše pracoviště se specializuje na vyšetřování tepen a žil (DUSG) a to zejména u pacientů s aterosklerozou tepen a onemocnění krčních tepen. Specializovanými vyšetřením jsou USG oka.
 
Vysvětlivky:
 
DUSG: dopplerovský ultrazvuk - speciální vyšetřovací metoda ke zjišťování rychlosti a charakteru průtoku krve v cévách.
Jméno Linka Pevná linka / fax
Sono - objednávky 5494354 225 494
Pohotovost ra. asistent 731 436 864
Pohotovost lékař -605 544 775
MR - objednávky 5311354 225 311
AG - objednávky 5272354 225 272
CT - objednávky 5497354 225 497
Intervenční radiologie 5277354 225 277
Kancelář 5272354 225 272
Skiagrafie 5823354 225 823
SONO 5494354 225 494


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Jiří Hofmann
Primář oddělení Radiodiagnostické oddělení
jiri.hofmann@kkn.cz 354 225 270, 737 912 301
Jana Klinková
Vrchní asistent Radiodiagnostické oddělení
jana.klinkova@kkn.cz 354 225 271, 728 073 490