Zobrazit / skrýt podmenu

Rehabilitační oddělení

unknown

MUDr. Ivana Hanzlíková

Primář oddělení Rehabilitační oddělení
unknown

Jitka Leitnerová

Vrchní sestra Rehabilitační oddělení

Kontakt pro objednání pacientů na ambulanci

tel.: 354 225 469

Rehabilitační oddělení KKN a.s. sestává z části lůžkové a části ambulantní. Součástí ambulance rehabilitace je i dětská rehabilitace.


Rehabilitace u hospitalizovaných pacientů je nedílnou součástí komplexní léčby a poskytuje se na všech lůžkových odděleních nemocnice. Indikována je především nemocným, u nichž v důsledku úrazu, operace, základního onemocnění nebo jeho komplikací došlo k poškození či oslabení funkce pohybového aparátu.
  

Naše specializace

 • léčba funkční sterility metodou podle paní Mojžíšové
 • skupinové cvičení SMsystému dle MUDr. Smíška
 • metoda paní Čápové
 • ergoterapie
 • Vojtova metoda
 

Ordinační hodiny

 
Pondělí - pátek od 7.00 do 15.30 hodin
 
Polední přestávka od 12.15 do 12.45 hodin
Do ambulantní rehabilitační péče přijímáme pacienty buď v návaznosti na ukončenou hospitalizaci na doporučení nemocničních specialistů, nebo pacienty ze spádové oblasti Karlových Varů na doporučení ambulantních specialistů, praktických lékařů či pediatrů. Bez platného doporučení, kterým je poukaz na vyšetření/ošetření FT, není možno pacienty do ambulantní péče přijmout. Existuje tedy určitá administrativní bariéra mezi pacientem a oddělením rehabilitace - není možno přijmout pacienta s akutním zdravotním problémem přímo na rehabilitaci. Toto opatření má svou logiku, neboť u akutních bolestivých stavů je nutno nejprve provést základní diferenciální diagnostiku, zklidnit akutní bolesti a teprve poté ošetřující lékař zvažuje vhodnost rehabilitační léčby.
 
Péče o ambulantní pacienty je poskytována na ambulanci rehabilitace, která je umístěna v suterénu v budově C.

Oddělení akutní lůžkové rehabilitace bylo otevřeno dne 2.1.2014 jako nezbytná součást iktového centra. Toto oddělení vzniklo rekonstrukcí lůžkové části kožního oddělení v 1. patře budovy C. Stavebními úpravami bylo původní kožní oddělení rozděleno na 2 lůžkové části tak, aby obě lůžkové stanice splňovaly nezbytné hygienicko-epidemiologické požadavky na provoz obou oddělení.

Oddělení akutní lůžkové rehabilitace disponuje 20ti lůžky, která jsou určena primárně pro pacienty po cévních mozkových příhodách, eventuálně i pro pacienty po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady – po totálních endoprotézách končetin.

Oddělení akutní lůžkové rehabilitace poskytuje včasnou rehabilitaci pacientům po cévních mozkových příhodách k minimalizaci následků postižení pohybového aparátu a mentálních a gnostických funkcí – postižení paměti, intelektu, poruchy komunikace – poruchy řeči.

Péči o pacienty po cévních mozkových příhodách zajišťuje personál rehabilitačního oddělení – lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti. Střední zdravotnický personál a nižší zdravotnický personál je společný pro oddělení akutní lůžkové rehabilitace a lůžkovou část kožního oddělení. K dispozici je erudovaný logoped.

Na Oddělení akutní lůžkové rehabilitace přijímáme pacienty v návaznosti na hospitalizaci – tedy formou překladu z oddělení neurologie, OARIM či z neurochirurgických pracovišť po neurochirurgických operacích, eventuálně z oddělení ortopedie po operacích s použitím kloubní náhrady.

Prostorové vybavení

Ambulance

 • kartotéka
 • 2 ordinace
 • tělocvična
 • mechanoterapie
 • 2 místnosti pro podávání elektroléčby, vodoléčba
 • 1 místnost vyhrazena pro rehabilitaci dětí
 • 6 kabin pro individuální rehabilitaci
 • zázemí pro pacienty a pracovníky - šatna pacientů, šatna personálu, denní místnost fyzioterapeutek, kancelář primářky, kancelář vrchní sestry, sociální zařízení.

Lůžkové oddělení

 • tělocvična vybavená ribstolemi, gymnastickými míči, různým cvičebním náčiním
 • mechanoterapie vybavená cvičebními přístroji
 • elektroléčba vybavená elektroléčebným přístrojem a přístrojem pro cvičení v závěsu
 • ergoterapie vybavená k výcviku běžných denních činností
 

Přístrojové vybavení

Ambulance 

 • 3 kombinované elektroléčebné přístroje s kompletním spektrem elektroléčebných proudů
 • laser
 • ultrazvuk
 • magnetoterapeutický přístroj
 • přístroj pro lymfodrenáž horních i dolních končetin
 • vířivka na horní končetiny
 • vířivka na dolní končetiny
 • stojanové infrazářiče.
Tělocvična je vybavena:
 • ribstoly, gymnastickými míči a dalšími cvičebními pomůckami - labilní plochy, overbally, terabandy, posilovači…

Mechanoterapie je vybavena:

 • elektrickým chodníkem, ribstoly, rotopedy a mechanickou kladkou.

Lůžkové oddělení:

 • kombinovaný elektroléčebný přístroj pro kompletní elektroléčbu + ultrazvuk + laseroterapii 1 ks
 • Redcord - přístroj pro cvičení v závěsu 1 ks
 • motodlaha pro dolní kočetiny 3 kusy
 • motodlaha pro cvičení ramenního kloubu 2 kusy
 • motomed pro cvičení horních i dolních končetin 2 kusy
 • motomed pro cvičení dolních končetin k lůžku 3 kusy
 • rotoped 1 kus
 • Armeo Spring - přístroj pro robotickou a počítačově asistovanou rehabilitaci horních končetin 1 ks
 • vyšetření lékařem - specialistou v oboru
 • měkké a mobilizační techniky
 • mobilizace páteře a periferních kloubů
 • LTV individuální - analytické metody
 • LTV individuální - na neurofyziologickém podkladě - metoda paní Čápové, senzomotorická stimulace, Vojtova metoda
 • LTV individuální na přístrojích - rotoped, kladka
 • LTV individuální - vertikalizace, nácvik chůze
 • reflexní masáže
 • elektroléčba, magnetoterapie, laseroterapie
 • elektrostimulace oslabených svalů
 • vodoléčba - vířivky na končetiny
 • přístrojové lymfodrenáže horních i dolních končetin
 • ergoterapie
V roce 2006 tři fyzioterapeutky rehabilitačního oddělení nemocnice v Karlových Varech úspěšně absolvovaly kurz léčby metodou paní Mojžíšové. Léčebné rehabilitační postupy paní Mojžíšové výrazně rozšířily naše možnosti ovlivnění řady funkčních poruch pohybového aparátu.
 

Léčba funkční sterility metodou paní Ludmily Mojžíšové

Léčba neplodnosti – zdroj Karel Řežábek - Léčba neplodnosti.

Těhotenství není samozřejmostí. Pro každý 10. pár zůstává početí potomka nesplněným přáním. Většině neplodných párů dokáže současná medicína pomoci.

U většiny zdravých partnerů, kteří mají pravidelný nechráněný pohlavní styk, dochází vprůměru za 4-6 měsíců kotěhotnění ženy.

Stav, kdy kotěhotnění ženy nedojde po dvouleté snaze o početí, hodnotíme jako sterilitu.

Sterilita může být primární – žena nikdy nebyla těhotná, nebo sekundární – žena byla těhotná, ale dítě nedonosila (samovolný potrat nebo umělé přerušení těhotenství). Pokud žena byla těhotná, ale nikdy nedonosila dítě, mluvíme o infertilitě – neschopnosti donosit plod.

Pokud kotěhotnění ženy nedojde po roční snaze páru o koncepci, doporučujeme, aby oba partneři vyhledali odbornou pomoc.

Příčiny sterility mohou být jak na straně ženy, tak na straně muže.

Podle současných statistik bývá příčina neplodnosti asi v50% na straně ženy, ve 40% na straně muže, ve 20% případů na straně obou partnerů a v10% případů zůstává příčina neplodnosti neobjasněna.

Příčiny sterility u žen i mužů mohou být: anatomické, funkční, hormonální, imunologické, psychosomatické, neznámé.

Vzhledem ktomu, že příčin neplodnosti může být celá řada a jejich diagnostika může být velmi složitá, je ideální svěřit léčbu neplodnosti do rukou specialistů, kteří se léčbou neplodnosti dlouhodobě zabývají – vČR byla vytvořena síť specializovaných pracovišť reprodukční medicíny, která jsou většinou nazývána „centrum asistované reprodukce“ .

Pokud se vyšetřením obou partnerů vcentru asistované reprodukce nenalezne žádná porucha funkce reprodukčních orgánů ani žádná porucha hormonální, je třeba pomýšlet na funkční příčinu sterility, která vzniká na podkladě funkčních kloubních blokád voblasti bederní páteře, křížové kosti, kostrče a pánve, spojených sporuchami vnapětí svalů pánevního dna a tím i poruchami vegetativní inervace pohlavních orgánů a jejich prokrvení.

Reflexní léčbou poruch pánevního dna se zabývala paní Ludmila Mojžíšová, jejíž metoda léčby neplodnosti se dostala do povědomí široké veřejnosti v80. letech, kdy po zveřejnění výsledků její práce došlo kbouřlivé diskuzi mezi lékařskou i laickou veřejností. Řada lékařů ji považovala za šarlatánku a lékaři žádali vědecky podložené důkazy o tom, že ženy otěhotněly právě díky její pomoci.

Dnes je metoda paní Mojžíšové uznávanou metodou vléčbě funkční ženské sterility a i my na našem rehabilitačním oddělení tuto metodu provádíme, a to jednak vléčbě funkční ženské sterility, ale i při léčbě mnoha dalších poruch.

 

Hlavní indikace metody paní Mojžíšové

 1. sterilita žen – neschopnost otěhotnět
 2. infertilita – neschopnost donosit plod
 3. dysmenorea – bolestivá menstruace
 4. dyspareunie – bolestivý pohlavní styk nebo dyskomfort při pohlavním styku
 5. pelvis pain – bolesti pánve a břicha bez nálezu objektivní příčiny anatomické či fyziologické
 6. obstipace – zácpa
 7. retence moči, pokud je její příčinou spazmus svěrače močové trubice
 8. inkontinence moči, způsobená oslabením nebo spazmem svalů pánevního dna
 9. vertebrogenní potíže – bolesti beder, kříže, kostrče, křížokyčelních skloubení, hrudní páteře, krční páteře, bolesti hlavy
 10. dětské idiopatické skoliozy
 11. mužská sterilita – poruchy spermiogramu, spazmus svěrače chámovodu

Z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti fyzioterapeutky - specialistky ve Vojtově metodě - neprovádíme na ambulanci rehabilitace do odvolání Vojtovu metodu u dětí.


Vojtova metoda má mnohostranné využití a může být využita jako základ fyzioterapie prakticky u jakékoli pohybové poruchy a u celé řady onemocnění, například:

 • u centrálních koordinačních poruch v kojeneckém věku
 • u pohybových poruch vznikajících na základě poškození mozku (cerebrální parezy)
 • u periferních parez horních a dolních končetin
 • při různých svalových onemocněních (myopatie)
 • při onemocněních a funkčních omezeních páteře (např. skolioza)
 • při ortopedických poškozeních ramenních kloubů a horních končetin a kyčelních kloubů a dolních končetin
 • jako pomocná terapie vrozených vývojových vad (např. dysplazie a vrozená luxace kyčelního kloubu)

Vojtova metoda se nesmí provádět:

 • při akutních horečnatých, respektive zánětlivých onemocněních
 • při specifických onemocněních jako např. osteoporoza
 • při určitých srdečních onemocněních
 • v těhotenství

Vojtovu metodu lze aplikovat od narození do vysokého věku – stanovený cíl je však různý:

 • U kojenců lze ještě centrální nervový systém snadno formovat. Nervové dráhy v mozku jsou často jen blokovány a v zásadě jsou kdispozici. Náhradní (abnormální) pohybové vzory, které vznikají neustálou, avšak patologií omezenou snahou kojence o navázání kontaktu, o vzpřímení a pohyb vpřed, ještě nejsou zafixované.
 • U malých dětí, školáků a dospívajících může terapie ještě pozitivně ovlivnit proces zrání a růstu.
 • U dospělých je prioritou obnovení přístupu k původně zdravým pohybovým vzorcům, a tím zabránit následným negativním jevům jako je bolest, omezení funkce a síly.

Z výše uvedeného vyplývá, že terapie Vojtovou metodou je nejefektivnější u kojenců a u dětí, proto též tuto metodu přednostně využíváme v terapii pohybových poruch u kojenců, dětí a adolescentů. U kojenců a malých dětí vlastně ani jinou možnost než využívat metody reflexní lokomoce nemáme. U dospělých pacientů využíváme tuto metodu z kapacitních důvodů jen výjimečně.

 • laseroterapie
 • léčba funkční sterility dle paní Mojžíšové
 • mobilizace žeber dle Mojžíšové
 • mobilizace kostrče dle Mojžíšové
 • reflexní terapie dle Mojžíšové - cvičení dle paní Mojžíšové
 • baňkování
 • LTV skupinová SMsystém
 • vířivka na horní a dolní končetiny
 • reflexní masáž
 • klasická masáž částečná
 • klasická masáž celková
 • přístrojová lymfodrenáž na HK a DK
 • měkké a mobilizační techniky
 • elektroléčba
 • LTV individuální na neurofyziologickém podkladě - metoda paní Čápové, sensomotorická stimulace
 • kompenzační cvičení pro sportovce
 • LTV individuální - SMSystém - dle Dr. Smíška
 

Ceny za nadstandardní služby se řídí aktuálním ceníkem. 

Jméno Linka Pevná linka / fax
Denní místnost 5467354 225 467
OALR - vyšetřovna 5352354 225 352
Kartotéka 5469354 225 469
Kancelář vrchní sestry 5468354 225 468
Lékařský pokoj 5468354 225 468
OALR - sesterna 5478354 225 478
Kancelář primáře 5472354 225 472


Jmenný seznam

Jméno Email Linka Pevná linka / fax
MUDr. Ivana Hanzlíková
Primář oddělení Rehabilitační oddělení
ivana.hanzlikova@kkn.cz 354 225 472, 720 514 158
Jitka Leitnerová
Vrchní sestra Rehabilitační oddělení
jitka.leitnerova@kkn.cz 354 225 468