Projekt Erasmus přivedl do karlovarské nemocnice studenty z Popradu

Studenti třetích a čtvrtých ročníků střední zdravotnické školy Poprad získávají cenné zkušenosti na praxi v karlovarské nemocnici. V rámci projektu ERASMUS zde mohou vykonávat praxi ti nejlepší.

Více než dvě desítky studentů oboru zdravotnický asistent či oboru praktická sestra má možnost ve dvou turnusech absolvovat 15-ti denní praxi v Nemocnici Karlovy Vary, a to na ortopedii, kardiologii, chirurgii, neurologii, traumatologii, urologii a také v intenzivní péči.

Praxe studentů v našem zdravotnickém zařízení cílí na rozvoj kompetencí v oboru praktická sestra, které studenti nemají možnost získat v průběhu studia – např. kardiologie nebo anesteziologicko-resuscitační intenzivní péče. Dále mají možnost porovnání organizace práce, pracovních postupů či materiálního a technického vybavení na odděleních, které studenti již z praxe znají – např. urologie či chirurgie.

„Inštitúcie pre spoluprácu v rámci projektov ERASMUS si vyberáme jednak  na základe aktuálnych trendov a potrieb v ošetrovateľstve i na základe stanovených cieľov plánovaného projektu (v minulosti sme  napríklad smerovanie odborných projektov sústreďovali na  paliatívnu starostlivosť, tak sme si  vyberali partnerov z oslovených  hospicových zariadení a pod.). Karlovarskú nemocnicu sme ako potenciálneho partnera oslovili v rámci návštevy – náborovej akcie na našej škole, ktorej sa  zúčastnila paní Gabriela Fritsch Píchová a doktor Josef März. Pridanú hodnotu pre nás predstavovala aj skutočnosť, že vaša inštitúcia už mala bohaté predchádzajúce skúsenosti s projektovou kooperáciou aj s inými školami na východe Slovenska, od ktorých sme na Vás mali veľmi pozitívne ohlasy,“ uvedla učitelka popradské školy Mgr. Andrea Myšičková.

Žáci hodnotí praxi velmi pozitivně i přesto, že jsou nuceni předvést své odborné vědomosti a schopnosti vč. adaptace, efektivní komunikace a zvládání stresových situací. Mají možnost se dostat k výkonům (pasivně či aktivně), které jsou pro ně nové a atraktivní jako je například péče o pacienta na umělé plicní ventilaci, implementace kardiostimulátoru, kardiodefibrilátoru či koronarografie.

„Hlavný rozdiel medzi našim systémom zdravotníctva a zdravotníctva v ČR žiaci pociťujú v možnosti pracovať ako rovnocenný člen zdravotníckeho tímu, v ktorom môžu naplno uplatniť svoje kompetencie a schopnosti.  Tiež sú tu efektívnejšie možnosti ďalšieho vzdelávania  a uplatnenia po strednej škole. Rozdiel je tiež viditeľný pri aplikácii moderných technológií a pomôcok v rámci  odborných výkonov a starostlivosti o pacienta,“ dodala Myšičková.

Víkendový a volnočasový program pak studentům vyplňují prohlídky našeho lázeňského města, výlety do blízkého okolí nebo sportovní aktivity.

„Těší nás, že jsme byli osloveni vedením střední zdravotnické školy Poprad na základě dobrých referenci, které na Slovensku máme. Naši zdravotníci se studentům v průběhu praxe intenzivně věnují a oceňují vysokou úroveň jejich znalostí,“ doplnila Gabriela Fritsch Píchová, náměstek pro nelékařská povolání a kvalitu.

IMG 2434 HDR

Partneři

Sponzoři

Děkujeme