detašované pracoviště v Karlových Varech
Pavilon E, přízemí, ambulance 1,2
 
Telefon: 354 225 935
 
Onkologická ambulance je pouze v úterý
 
MUDr. Petra Říhová
lichý týden 8.00 - 13.00 hod.

MUDr. Pavel Krištof
sudý týden 8.00 - 13.00 hod.
 
 
Od 13.00 do 15.30 probíhají konziliární vyšetření na lůžkových odděleních nemocnice.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme