Ambulance klinické hematologie

Ambulance provádí hematologická vyšetření pacientů KKN a.s. i z celého karlovarského regionu. Pečuje o nemocné se zhoubnými i nezhoubnými onemocněními krvetvorby a pacienty s vrozenými nebo získanými poruchami krevního srážení včetně depistáže a vyšetření trombofilních stavů.

Součástí ambulance je i stacionář k podávání transfúzních přípravků, krevních derivátů, chemoterapií a biologické léčby. Úzce spolupracuje s částí OKBH (oddělení klinické biochemie a hematologie) - hematologickou laboratoří.

V ambulantním provozu se provádí trepanobiopsie a sternální punkce i léčebná venepunkce. Hematologická ambulance zajišťuje konziliární činnost v rámci nemocnice i pro spádové hematolologické ambulance v kraji. Lékaři i školené sestry edukují pacienty stran dietoterapie při různých hematologických onemocněních či užívání Warfarinu. Ambulance spolupracuje s dalšími odbornostmi jako je klinický psycholog, lékař léčby bolesti, apod. Úzce spolupracuje s hematoonkologickým oddělením FN Plzeň, které je konsiliární pracoviště k poskytování nejmodernější léčby a přebírá pacienty k transplantaci kostní dřeně či k centralizované léčbě hematoonkologicky nemocných pacientů.

Krevní odběry se provádějí denně od 6.30 hodin.

Kontakty, objednávky v pracovní době od 6.00 - 14.30 hodin.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme