Základní informace

Jsme vysoce specializované  kardiovaskulární centrum pro dospělé, patřící do sítě kardiocenter v České republice, umožňující standardní ošetření nemocných s kardiovaskulární problematikou dle národního kardiovaskulárního programu.

Koncem roku 2012 získalo kardiocentrum od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci pro další vzdělávání lékařů.  Kardiocentrum KKN a.s. slouží pacientům celého Karlovarského kraje a poskytuje vysoce specializovanou péči v celé šíři kardiologické problematiky, která je zajišťována atestovanými kardiology s bohatými zkušenostmi. 

Mezi nosné programy patří intervence na koronárních tepnách včetně ošetření akutních nemocných s infarktem myokardu nonstop 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Implantace kardiostimulátorů, kardioverterdefibrilátorů zahrnující resynchronizační léčbu srdečního selhání.  Provádíme katetrizační ablace arytmií včetně izolace plicních žil v léčbě fibrilace síní.

Oddělení funkční diagnostiky poskytuje celou škálu diagnostických metod zahrnujících transthorakální echo, jícnové echo, ergometrii, test na nakloněné rovině, arytmický holter a tlakový holter.

Součástí kardiocentra je stacionář pro plánované výkony k jednodenní hospitalizaci.

Lůžkové oddělení disponuje deseti dvoulůžkovými pokoji a jedním nadstandardním pokojem. Řada výkonů je prováděna v rámci jednodenní hospitalizace.

Platba za nadstandardní pokoj se samostatným WC a koupelnou je 700 kč za den.

Na koronární jednotku jsou přijímáni pacienti v bezprostředním ohrožení základních životních funkcí na plně vybavená lůžka intenzivní péče, která umožňují invazivní a neinvazivní umělou plicní ventilaci i intermitentní hemodialýzu. Pro pacienty se zástavou oběhu, kardiogenním šokem nebo s respiračním selháním disponuje možností zavedení krátkodobé mechanické srdeční podpory extrakorporální membránové oxygenace.

Specializované ambulance zajišťují péči o pacienty s ICHS, onemocněním chlopní, srdečním selháním, arytmiemi, rezistentní arteriální hypertenzí, dyslipidémií a dispenzarizaci pacientů s implantovaným kardiostimulátorem nebo kardioverterdefibrilátorem informace zde.

V péči o naše pacienty úzce spolupracujeme s komplexními kardiocentry v Praze.

 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme