Základní informace

Pracoviště akreditované pro vzdělávání II.stupněm.

Oddělení provádí diagnostiku a léčbu:

  • kardiovaskulárních chorob, včetně urgentních stavů,
  • gastroenterologických chorob, včetně endoskopie horní a dolní etáže GIT a ERCP,
  • chorob dýchacího ústrojí vyžadujících intenzivní péči, včetně neinvazivní ventilační podpory anebo spojených se závažnou komorbiditou, především oběhovou,
  • maligních procesů, včetně paliativní péče,
  • krevních chorob,
  • intoxikací,
  • nefrologických onemocnění, zvláště spojených s akutním selháváním ledvin či s vleklými a pokročilými stavy, směřujícími k dialyzační náhradě funkce ledvin.
Součástí interního oddělení je pokoj pro zesnulé, kde se pozůstalí mohou důstojně rozloučit.

Počet lůžek:

  • standardní 35
  • nadstandardní pokoje 1

Oddělení nabízí jeden jednolůžkový nadstandardní pokoj vybaveným zařízením ke zlepšení pohodlí nemocného, cena je 500,- Kč. za den.

UPOZORNĚNÍ: Platba za nadstandardní pokoj se hradí na 3 dny dopředu.

V rámci interního oddělení poskytujeme hematologickou, diabetologickou a gastroenterologickou ambulantní péči informace zde.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme