Lékařská pohotovostní služba pro dospělé: 354 225 601 (640)

Pavilon A

 • Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 hod.
 • Sobota, neděle a svátky 09.00 - 19.00 hod.
 • sestra od 16.00 hod

Lékařská pohotovostní služba pro děti: 354 225 603

Pavilon A

 • Pondělí - pátek 16.00 - 19.00 hod.
 • Sobota, neděle a svátky 09.00 - 19.00 hod.

Lékařská pohotovostní služba zubní: 354 225 630

Pavilon H

 • Sobota, neděle a svátky 09.00 - 14.00 hod.

Lékařská pohotovostní služba kožní: 702 296 052

Pavilon C

Dermatovenerologická pohotovost se nachází v místě kožního lůžkového

 • Pondělí - pátek 16.00 - 08.00 hod.
 • Sobota, neděle a svátky Nonstop.

 

Za využití lékařské pohotovostní služby se platí regulační poplatek ve výši 90,- Kč. Pojištěnec, resp. jeho zákonný zástupce ho neplatí, jestliže v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

Poplatek se hradí:

 • v pracovních dnech od 16.00 do 7.00 hod.
 • v sobotu, v neděli nebo ve svátek

OD POPLATKŮ JSOU OSVOBOZENI:

 • pojištěnci v hmotné nouzi
 • pojištěnci umístění v dětských domovech anebo školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu
 • občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví (léčení některých infekčních onemocnění, nařízená izolace, karanténní opatření apod.)

Nárok na osvobození od poplatků je nutné vždy doložit příslušným úředním dokladem, který je platný vždy 30 dnů od data vystavení a nelze uznat zpětně.

mapa areálu 03 24 page 001

Partneři

Sponzoři

Děkujeme