Základní informace

Klinická biochemie provádí základní klinicko-biochemického vyšetření krve, moče, punktátu i speciální analýzy, vyšetření mozkomíšního moku, potu, stolice a dalších biologických materiálů. Kromě základních biochemických vyšetření se provádí vyšetření hladin hormonů, léků, nádorových markerů, základní toxikologické vyšetření moče včetně vyšetření toxikomanů. Celkem oddělení nabízí přes 120 různých biochemických metod.

Klinická hematologie provádí základní vyšetření krevního obrazu, diferenciálního rozpočtu leukocytů a koagulací včetně speciálních metod, vyšetření trombofilních stavů, monitorování antikoagulační léčby, vyšetření kostní dřeně a cytochemická vyšetření.

Úroveň práce a kvalita vyšetřovacích metod je sledována v kontrolních cyklech SEKK a Randox, kterých se pravidelně účastníme.

OKBH je zařazeno v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (NASKL ČLS JEP).

Oddělení klinické biochemie a hematologie pracuje v nepřetržitém provozu 24 hodin. 

Součástí OKBH je i odběrová místnost při hematologické ambulanci v nemocnici a současně odběrové středisko na poliklinice na Nám. Dr. Milady Horákové, které je v provozu každé dopoledne pracovního dne.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme