Založení karlovarské nemocnice

15. března 1877 došlo v historii karlovarského zdravotnictví k významné události. Toho dne byla slavnostně předána do užívání všeobecná veřejná nemocnice, zřízená na části pozemku dnešního nemocničního areálu. Jejím základem byla adaptace domu čp.731, který pro nemocniční účely zakoupila tehdy za 50 tisíc zlatých od bývalého majitele městská rada daleko za městem, na Friedrichově výšině. Tento dům (obr.č.1) stál na svém místě až do roku 1996, kdy musel ustoupit stavbě hospodářského pavilonu. V posledních letech v něm sídlila dopravní zdravotní služba.

První rozšiřování areálu

První postavená budova měla 62 lůžek pro nemocné a byla podle tehdejších názorů kompletně zařízena.
Karlovarská nemocnice byla oproti jiným městům postavena poměrně pozdě. Její zřízení si vynutil rozvoj lázeňství. Bylo nutné postarat se i po stránce zdravotní o chudší obyvatele, kteří přicházeli do Karlových Varů pracovat v lázeňských provozech.
Kolem roku 1900 byla nemocnice rozšířena na 176 lůžek a na její rozvoj přispěla městská spořitelna. Za první republiky, po skončení hospodářské krize v letech 1930 - 1939, proběhla výstavba pavilonů, které dodnes nemocnici nejvíce charakterizují. Za 2. světové války se stala nemocnice vojenským lazaretem a civilní obyvatelstvo bylo léčeno v lázeňských domech.

Poválečné období

Po válce docházelo k dílčím stavebním pracím, které umožňovaly udržet provoz nemocnice při kapacitě přibližně 600 lůžek ve snesitelných podmínkách. Nenašel se ani tehdy dostatečný finanční zdroj, který by dovolil velkoryseji přestavět nemocnici, ani nebyl zájem u státních stavebních firem takovou zakázku přijmout. Nemocnice tedy byla, a je zatím dál přizpůsobována požadavkům moderní doby jen po malých etapách. Dnes slouží městu, obyvatelům okresu a na některých odděleních ošetřuje i pacienty z celého regionu. Slouží také lázeňským hostům.

Bez nadsázky lze říci, že se stala základním pilířem zdravotnických zařízení Karlovarska. Dnes nadále stojíme před jejím dalším, a nejen stavebním rozvojem.

zdroj:Muzeum Karlovy Vary

Partneři

Sponzoři

Děkujeme