Na gynekologii lůžka se dostanete z budovy A (0 patro/přízemí -> směr modrá šipka ->).

Základní informace

Naše oddělení poskytuje komplexní léčebnou a diagnostickou péči ženám v oblasti gynekologie a porodnictví a je zároveň akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání v tomto oboru.

Provádíme veškerou operativu z důrazem na minimálně invazivní metody, endoskopickou operativu (laparoskopie všech druhů obtížnosti, diagnostická a operační hysteroskopie) operativní léčbu močové inkontinence, malé operační výkony prováděné v rámci tzv.jednodenní chirurgie-provádíme na centrálních operačních sálech.

Porodnickou operativu (akutní a plánované císařské řezy) provádíme na operačním sále v těsné blízkosti porodního sálu.

Péči poskytujeme na pracovištích:

gynekologická ambulance 1:            

  • Příjmy pacientek k  plánovaným výkonům a operacím.
  • Příjmy pacientek jejichž akutní zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci (včetně těhotných do 20. týdne gravidity).
  • Konziliární vyšetření pacientek poskytovaná ostatním oddělením v rámci nemocnice.
  • Vyšetření v odborných poradnách (pro urogynekologii, onkologickou gynekologii, léčbu endometriózy pro gynekologickou a těhotenskou sonografii).
  • Objednání na telefonu.354225228

Péči v době ústavní pohotovostní služby

gynekologicko porodnická ambulance 2

  • těhotenská a riziková poradna

Objednávky do rizikové poradny, ke kontrolám a vyšetřením lze osobně nebo telefonicky.

Na telefonu: 354225588

Zde probíhají běžné předporodní kontroly těhotných předaných do péče porodního sálu ošetřujícím gynekologem včetně kontrol po termínu porodu. Při těchto kontrolách maminka postupně poznává členy porodnického týmu, porodní asistentky většinou připraví veškerou dokumentaci potřebnou při následném příjmu k porodu a jsou připraveny provést budoucí rodiče po porodním sále a zodpovědět případné dotazy týkající se porodu. 

Každé pondělí a středu zde funguje krajská poradna pro riziková těhotenství, kam jsou odesílány ženy s rizikovým těhotenstvím na doporučení svých gynekologů. 24 hodin denně poskytujeme ošetření akutních stavů těhotných od 20. týdne těhotenství včetně doplňkových vyšetření ( komplexní ultrazvukové vyšetření včetně měření průtoku krve v pupečníku, cervikometrie, kardiotokografie atd.).

6

Partneři

Sponzoři

Děkujeme