Ambulance rehabilitace

Do ambulantní rehabilitační péče přijímáme pacienty buď v návaznosti na ukončenou hospitalizaci na doporučení nemocničních specialistů, nebo pacienty ze spádové oblasti Karlových Varů na doporučení ambulantních specialistů, praktických lékařů či pediatrů. Bez platného doporučení, kterým je poukaz na vyšetření/ošetření FT, není možno pacienty do ambulantní péče přijmout. Existuje tedy určitá administrativní bariéra mezi pacientem a oddělením rehabilitace - není možno přijmout pacienta s akutním zdravotním problémem přímo na rehabilitaci. Toto opatření má svou logiku, neboť u akutních bolestivých stavů je nutno nejprve provést základní diferenciální diagnostiku, zklidnit akutní bolesti a teprve poté ošetřující lékař zvažuje vhodnost rehabilitační léčby.

Kontakt pro objednávání ambulantních pacientů: 354 225 469

Naše specializace

 • léčba funkční sterility metodou podle paní Mojžíšové
 • skupinové cvičení SMsystému dle MUDr. Smíšk
 • vyšetření lékařem - specialistou v oboru
 • měkké a mobilizační techniky
 • mobilizace páteře a periferních kloubů
 • LTV individuální - analytické metody
 • LTV individuální - na neurofyziologickém podkladě - senzomotorická stimulace, Vojtova metoda
 • LTV individuální na přístrojích - rotoped, kladka
 • LTV individuální - vertikalizace, nácvik chůze
 • elektroléčba, magnetoterapie, laseroterapie
 • elektrostimulace oslabených svalů
 • vodoléčba - vířivky na končetiny
 • přístrojové lymfodrenáže dolních končetin
 • ergoterapie

Ordinační hodiny

Pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hodin

Polední přestávka od 12:15 do 12:45 hodin

Partneři

Sponzoři

Děkujeme