Základní informace

Na oddělení nukleární medicíny provádíme ambulantní diagnostická vyšetření a ambulantní paliativní léčbu bolesti u kostních metastáz.

Vyšetření nukleární medicíny se provádějí za pomoci radioizotopů, které aplikujeme nitrožilně nebo inhalačně, následuje snímání pomocí scintilační gamakamery. Velikost radiační dávky pacienta je relativně nízká, srovnatelná s dávkami při rentgenologických vyšetřeních.

Vyšetření nukleární medicíny lze provést u většiny pacientů, relativním omezením je silná klaustrofobie (obdobně jako při vyšetření CT, ale méně než při vyšetření magnetickou rezonancí ). Prakticky nikdy nevznikají alergické reakce na podávané radioizotopy. Při těhotenství je možné některé metody provést, ale pouze výjimečně, pokud není jiná alternativa bez použití ionizačního záření. Proto je nutné vždy při příchodu na oddělení uvádět případné těhotenství nebo i podezření na těhotenství pacientek. U kojících pacientek je vyšetření možné, je nutné ale dočasně přerušit kojení po dobu 8 - 48 hodin. Dalším omezením je hmotnost pacienta, nesmí přesáhnout 180 kg.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme