Základní informace

Infekční oddělení KKN v Karlových Varech zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči pro občany všech tří okresů karlovarského kraje.

Poskytujeme specializované vyšetření a léčbu celého spektra infekčních chorob (vzdušné nákazy, neuroinfekce, infekce gastrointestinálního traktu včetně virových hepatitid, tropické nákazy) pro dospělé i dětské pacienty.

Lůžková část disponuje deseti standardními dvoulůžkovými pokoji s vlatním sociálním zařízením a moderním vybavením.

Akutní ambulantní provoz je nepřetržitý, včetně konziliárních a konzultačních služeb.

Centrum pro léčbu virových hepatitid funguje od roku 1997, sledujeme a léčíme pacienty s chronickými hepatitidami typu B i C podle platných odborných doporučení.

Antirabické centrum při akutní ambulanci zajišťuje profylaxi vztekliny.

Do specializovaných dispenzárních ambulancí objednáváme pacienty pouze ve všední dny mezi 8 – 14 hod. na infekční ambulanci – tel.  354 225 303.

Ordinační hodiny odborné infekční ambulance a poraden otevřít zde.

Ordinační hodiny centra cestovní medicíny otevřít zde.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme