Základní informace

Oddělení provádí histopatologickou diagnostiku cca 7000 pacientů ročně.  Disponujeme  základní škálou laboratoří a imunohistochemickou laboratoří vybavenou vysoce nadstandardní technikou, používáme automat BenchMark ULTRA v současnosti s využitím  více než osmdesáti protilátek (seznam přiložen).

 Používáme nejmodernější mikroskopy Olympus se softwarovým a kamerovým systémem umožňujícím pořádání interních i  externích klinickopatologických seminářů.

Spolupracujeme úzce s největší bioptickou laboratoří v Evropě  v rámci provádění molekulárně biologického vyšetření a upřesnění predikce některých nádorů, zejména hematologických, urologických  a dermatologických malignit.

Oddělení disponuje akreditací  pro další vzdělávání,  je držitelem auditorského osvědčení NASKL II a je zapojeno do  programu  SEKK, kterým prochází se 100%ní úspěšností.

Cílem je vybudování molekulárně biologické laboratoře s prováděním základních vyšetření v návaznosti na předpokládaný vznik onkologického centra v KKN.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme