Informace pro pacienty:

ORL ambulance s běžnou provozní dobou 7:00 – 15:00,  mimo tuto dobu je v provozu ambulance zajišťující nepřetržitý provoz pro AKUTNÍ stavy vyžadující neodkladnou péči.

Audiologická ambulance s provozem 8:00 – 14:00 hod – na objednání

Dle platné legislativy ošetřujeme na ORL ambulanci KKN pouze pacienty s písemnou žádankou vystavenou praktickým lékařem nebo jiným specialistou. Bez vystavené žádanky ošetřujeme pacienty s akutním závažným onemocněním jako je krvácení, porucha dýchání nebo polykání a podobně.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme