Nutriční ambulance

Nutriční ambulance při gastroenterologii 

 

Naše nutriční ambulance se specializuje na podporu výživy podávanou v domácím prostředí. Péče je zde poskytována lékařem, držitelem tzv. nutriční licence (funkční licence ČLK F016 - umělá výživa a metabolické péče). Primárně se věnuje pacientům s podvýživou, tzv. malnutricí. Malnutrice je stav, který vzniká při nedostatečném nebo nevyrovnaném příjmu živin vzhledem k aktuálním potřebám organismu. Na rozvoji malnutrice se podílí také přítomnost některých akutních a chronických onemocnění, které zvyšují nároky organismu. Nerozpoznaná malnutrice má významný dopad na život pacienta, vede ke ztrátě soběstačnosti a zvyšuje riziko úmrtí.

Vyšetření v ambulanci spočívá ve vyšetření nutričního stavu (stav tělesných zásob, funkční zdatnost organismu, nutriční bilance, přítomnost onemocnění). Na základě těchto vyšetření je stanoven nutriční plán.

Nejpoužívanějším prostředkem nutriční podpory je obohacení běžné stravy tzv. sippingem ve formě popíjení, v případě nemožnosti perorálního příjmu je na místě zahájení sondové enterální výživy (realizujeme ve spolupráci s gastroenterologickou ambulancí). Domácí parenterální výživa je již poskytována ve specializovaných centrech.

Stav výživy pacienta je následně kontrolován v pravidelných intervalech, cílem intervence je zlepšení nutričního a funkčního stavu a zlepšení kvality života. K optimálnímu efektu je nutné provázání s adekvátní rehabilitací a pohybovou aktivitou.

Vyšetření v nutriční ambulanci indikuje praktický lékař či specialista, pacient přichází ideálně se žádankou a dokumentací.

Bez žádanky od lékaře si vyšetření hradí samoplátci sami, dle ceníku KKN a.s. 

Indikace vyšetření v nutriční ambulanci

  • malnutrice se známou příčinou k zahájení nutriční podpory
  • pacienti se zavedenou výživou sondou či PEGem
  • nutriční podpora u chronických onemocnění s malnutricí (onkologičtí a gastroenterologičtí pacienti, pooperační stavy, ..)

Nutriční ambulanci je třeba odlišit od poradny nutričního terapeuta. Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník poskytující komplexní poradenství v oblasti výživy (analýza a návrh vhodného jídelníčku, edukace specifických diet, odborné vedení při redukci hmotnosti).

Kde nás najdete? Pavilon C, přízemí (č. dveří 10)

Ordinační doba:

Jméno Ordinační doba

MUDr. Hošťálek Jan

Gabriela Křížová - asistující sestra

Pátek -  8:00 - 15:00                                    

Partneři

Sponzoři

Děkujeme