Základní informace

Neurologické oddělení v Nemocnici v Karlových Varech sestává z iktového centra o 4 lůžkách intenzivní péče + 4 lůžkách resuscitační péče v prostorách pavilonu akutní mediciny, a dále ze standardního lůžkového oddělení. Provozujeme také dispensář pro nemocné po cévní mozkové příhodě situovaný v přízemí budovy C.

Neurologické oddělení léčí celé spektrum nemocí:

 • cévní příhody mozkové,
 • nádory nervového systému,
 • degenerativní onemocnění,
 • záchvatová onemocnění,
 • bolestivé stavy,
 • vertebromyogenní syndromy mozkové,
 • těžší neuroinfekce s potřebou intenzivní péče (lehčí léčí infekční oddělení),
 • stavy po úrazech i operacích mozku a páteře,
 • onemocnění periferních nervů,
 • diferenciálně diagnosticky nejasné stavy s neurologickou symptomatologií,
 • ošetřujeme stavy po otocích mozku z extracerebrálních příčin,
 • demyelinizační onemocnění a další.

Ve spolupráci s lékaři ostatních oborů se účastníme diagnostiky a léčby komplikovaných multidisciplinárních stavů v rámci intenzivní a resuscitační péče v prostorách pavilonu A (pavilon akutní medicíny).

Objednávání nemocných lze provádět na neurologickém oddělení osobně či telefonicky v pracovních dnech od 8:00 do 14:30 hod.

V ambulantní části je denní stacionář,  elektrofyziologická ambulance - EEG, EMG, neurosono a dále multidispciplinární prostor Emergency informace zde.
 
V rámci neurologického oddělení je Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v KKN informace zde.
V rámci neurologického oddělení a Iktového centra je k dispozici atestovaný klinický logoped informace zde.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme