• Ambulantní péči zabezpečujeme dispenzarizovaným i akutně nemocným osobám ve vzájemně oddělených prostorách.
  • Sledujeme a léčíme chronické virové hepatitidy, lymeskou borreliózu, antropozoonózy a další infekční choroby.
  • Poskytujeme konzultační služby lékařům i informace laikům o přenosných chorobách, jejich prevenci a léčbě.
  • Antirabické centrum slouží k profylaxi vztekliny po poranění nemocným nebo nezjištěným zvířetem. 

Odborné poradny

  • Chronické hepatitidy.
  • Lymeská borrelióza.
  • Antropozoonozy a ostatní dispenzarizovaní.
  • Antirabické centrum.

Ordinační hodiny

Odborná inf. ambulance
tel. 354 225 302 nebo 303
pondělí - pátek
8.00 - 15.00 hod.
Hepatální poradna
tel. 354 225 301
úterý
8.00 - 10.00 hod.
Borreliová poradna
tel.354 225 301
středa
13.00 - 14.30 hod.
Chlamydiová poradna
tel. 354 225 303
úterý
13.00 - 14.30 hod.
Ambulantní provoz: pondělí - pátek 15.00 - 7.00 hod.
  sobota, neděle a svátky celý den

Partneři

Sponzoři

Děkujeme