• Ambulantní péči zabezpečujeme dispenzarizovaným i akutně nemocným osobám ve vzájemně oddělených prostorách.
  • Sledujeme a léčíme chronické virové hepatitidy, lymeskou borreliózu, antropozoonózy a další infekční choroby.
  • Poskytujeme konzultační služby lékařům i informace laikům o přenosných chorobách, jejich prevenci a léčbě.
  • Antirabické centrum slouží k profylaxi vztekliny po poranění nemocným nebo nezjištěným zvířetem. 

Odborné poradny

  • Chronické hepatitidy.
  • Lymeská borrelióza.
  • Antropozoonozy a ostatní dispenzarizovaní.
  • Antirabické centrum.

Ordinační hodiny

Do specializovaných dispenzárních ambulancí objednáváme pacienty pouze ve všední dny mezi 8 – 14 hod. na infekční ambulanci – tel.  354 225 303. Děkujeme za pochopení. 

Odborná inf. ambulance
tel. 354 225 303
pondělí - pátek
8.00 - 15.00 hod.
 
Hepatální poradna
tel. 354 225 301
 
dle objednání
 
Borreliová poradna
tel.354 225 301
středa
13.00 - 14.30 hod.
Pouze objednaní pacienti s doporučením od praktického lékaře
Ambulantní provoz: pondělí - pátek 15.00 - 7.00 hod.  
  sobota, neděle a svátky celý den  

 Odborné poradny se nachází v pavilonu B - boční vchod  3, 4. patro v prostorách odborné ambulance. 

Partneři

Sponzoři

Děkujeme