Vážení pacienti,

návštěvy Vašich blízkých v našem zdravotnickém zařízení lze uskutečnit za podmínek, že:

  

 

 • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • navštěvující osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 (doloží nár. certifikátem o provedeném očkování) a od podání 2.dávky uplynulo nejméně 14 dní (dvoudávkové vakcíny) či od podání dávky uplynulo nejméně 14 dní (u jednodávkové vakcíny), nebo
 • navštěvující osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu nesmí uplynout více než 180 dní, nebo
 • navštěvující osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZČR k použití laickou osobou s negativním výsledkem
 • Dále:
 • Návštěva nejeví známky onemocnění COVID-19
 • Po celou dobu návštěvy má zakrytý nos a ústa (respirátor bez výdechového ventilu)
 • Respektuje návštěvní hodiny na oddělení
 • Návštěva je povolena pouze 1 osobě u jednoho pacienta
 • Délka návštěvy u pacienta je max. 30min

Předem děkujeme za dodržení výše uvedených podmínek a respektování hygienicko-epidemiologických opatření!

Na základě rozhodnutí MZČR „Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností „ platí pro návštěvy hospitalizovaných pacientů v nemocnici Karlovy Vary a v Chebu následující pravidla:

Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.

Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 a je proveden zápis formou čestného prohlášení, který je k dispozici na intranetu a webových stránkách nemocnice. Čestné prohlášení se archivuje v dokumentaci navštíveného pacienta.

Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci nebo byla v posledních 14 dnech v zahraničí, nelze připustit její přítomnost u pacienta.

Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Bez ochrany nosu a úst nebudou návštěvy vpuštěny.

Od středy 9. září si mohou všichni, kteří půjdou na návštěvu do nemocnice v Karlových Varech předem vytisknout a vyplnit formulář Čestného prohlášení ke stažení zde

Vzhledem k narůstajícímu počtu případů covid pozitivních pacientů je od dnešního dne na infekčním oddělení Nemocnice v Karlových Varech do odvolání vyhlášen zákaz návštěv.

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví platí od úterý 1. září 2020 povinnost nosit roušku při vstupu do všech zařízení zdravotních a sociálních služeb. Nařízení se vztahuje na všechny budovy KKN, a to jak v Nemocnici v Karlových Varech, tak v Chebu. Prosíme všechny o respektování tohoto nařízení, chráníte tím sebe, naše pacienty i personál.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme