Měření glukózy u pacientů je nyní přesnější a šetrnější

Jedním ze základních ukazatelů zdravotního stavu pacienta je hladina cukru v krvi. Její měření probíhá jak na lůžkových stanicích, tak na ambulancích prakticky denně. Díky moderní metodě POCT lze hladinu cukru změřit rychle a přesně.

Glykémie se může měřit jak v laboratoři, tak přímo u lůžka hospitalizovaného pacienta. A právě u lůžka je měření metodou POCT z kapilární krve pomocí profesionálního síťového glukometru nejefektivnější a nejrychlejší metodou.

„Nespornou výhodou je, že práce s novými glukometry jednoznačně snižuje riziko záměny vzorku u pacientů. Sestra před odběrem nejprve naskenuje čárový kód pacienta a poté odebere vzorek. Výsledky vzorku poté putují elektronicky přímo do zdravotnické dokumentace pacienta, čímž zcela odpadlo zapisování výsledků do karet či sešitů. Záměna výsledků je téměř nemožná,“ vysvětluje PharmDr. Vlasta Krejčová, primářka oddělení klinické biochemie Nemocnice Karlovy Vary.

Tyto glukometry pro profesionální použití ve zdravotnickém zařízení jsou pravidelně kontrolované a umožňují komfortní prohlížení výsledků pacientů a vzorků i základní kontrolu sítě glukometrů a statisticky vyhodnocují některá data, např. změřené hodnoty QC, celkové počty změřených vzorků atd. Každý odebraný vzorek zároveň nese jméno zdravotníka, který měření prováděl.

„Pro nemocnici je tato metoda měření velkým krokem kupředu, a to nejen z medicínského hlediska. O centrální měření glukózy jsme dlouho usilovali a letos jsme díky úspěšně získané dotaci tuto investici mohli uskutečnit. Zásadní je u těchto profesionálních glukometrů oproti běžně dostupným osobním glukometrům, vysoká přesnost – mají až 98% shodu výsledků s laboratorním analyzátorem,“ upřesňuje Ing. Martin Čvančara, MBA, provozně-technický ředitel KKN a.s. a vedoucí týmu biomedicínského oddělení, zajišťující nákup a provoz  technického vybavení nemocnice.

Dodání 35 kusů těchto glukometrů přišlo na 1.270.500,- Kč vč. DPH a byly pořízeny díky dotačnímu titulu z REACT-EU.

 

B22 00088 Weleda Vanocni sety 2022 CZ 1080x1920

Partneři

Sponzoři

Děkujeme