Kalmetizace neboli očkování proti tuberkulóze pro děti i dospělé zajišťuje Nemocnice Karlovy Vary

Toto onemocnění, zvláště pro nejmenší děti, znamená velmi závažné zdravotní ohrožení, přičemž očkování proti TBC významně snižuje možnost vzniku tohoto onemocnění, a to především nejzávažnějších forem.

Očkování proti tuberkulóze probíhá v rámci plicní ambulance Nemocnice Karlovy Vary již dlouhodobě. Nově však měníme zaběhlý režim a očkování vč. testování dětí i novorozenců bude probíhat pod taktovkou dětského oddělení v jiné ambulanci.

Výhodou brzké vakcinace proti TBC je co nejčasnější navození imunity proti této nemoci a žádný nebo minimální posun dalších očkování. Další očkování lze totiž aplikovat až po zhojení reakce po TBC očkování. Očkování proti TBC, které je indikováno lékařem, patří mezi pravidelná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
 

 

 Red White Simple World Tuberculosis Day Instagram Story

Partneři

Sponzoři

Děkujeme