Na  přípravu bioptických preparátů k vyšetření na patologii mají nového pomocníka. Tkáňový procesor.

Patologicko-anatomické oddělení si zpravidla nese nálepku „pitevna“, ale že mnohem  větší podíl práce tkví v hodnocení tkání živých lidí, ví málokdo.

Pro  diagnostiku onemocnění, zejména  nádorových,  musí být pacientovi odebrána část tkáně. Po jejím odběru,  tzv. biopsii,  putuje vzorek ihned do  laboratoří oddělení patologie  k histopatologickému vyšetření. Pro zhotovení mikroskopického preparátu určenému k lékařské  diagnostice prochází nejdříve laboratorním procesem. Teprve poté tkáň hodnotí patolog a stanovuje diagnózu.

V příkrajovně vybere lékař část preparátu, která je pro pacienta klíčová a vytvoří takzvaný tkáňový blok. V případě malých odebraných vzorků (jehlové punkce, endoskopické odběry, kožní pigmentové léze atd.) se zpracovává  vzorek celý.   Ten je vložen  právě do nově pořízeného tkáňového procesoru, kde prochází v rozmezí 12 – 18 hodin jednotlivými roztoky alkoholu či rozpouštědel s cílem vzorek zcela odvodnit, zalít do parafínu a připravit jej k dalšímu zpracování - vytvořit mikroskopický preparát k diagnostickému hodnocení.

 „Investice do tohoto přístroje je jednoznačně pro náš provoz velmi  důležitá. Získali jsme nejlepší dostupný tkáňový procesor na současném trhu, který nahradil ten starý. Očekáváme minimální poruchovost a minimálně 10 let bezproblémového provozu,“ uvedl primář patologicko-anatomického oddělení Nemocnice Karlovy Vary MUDr. Martin Baník.

Parafínový bloček je pak v  dalších laboratořích  oddělení patologie zpracováván – zaléván do parafínu, následně řezán na speciálních strojích pro získání 3 mikrometry silného řezu, barven a  překryt krycím sklem, dokud laboranti nezískají požadovaný preparát se vzorkem tkáně připravené k mikroskopické  diagnostice lékařem.

Tkáňový procesor v hodnotě 1.756.000,-Kč byl pořízen z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje. Součástí čerpané dotace byla i myčka laboratorního skla za více než 360 tisíc korun. Oddělení se pyšní i dalším přístrojovým vybavením, které bylo pořízeno z dotačních titulů REACT-EU, jako jsou například rotační mikrotomy či barvící a lepící automat.

www.kr-karlovarsky.cz

 

 NKV pozvánka

Logo KK 2021 Logo KV4 Živý kraj

Partneři

Sponzoři

Děkujeme