Kreativní projevy absolventů střední uměleckoprůmyslové školy oboru oděvní design vystřídaly dřevomalbu

Počátkem září ovládly výstavní plochy karlovarské nemocnice závěrečné maturitní práce studentů oděvního designu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské, které nahradily letní výstavu dřevomaleb.

Vystavené práce jsou završením čtyřletého studia oboru oděvní design a jedná se o ukázku „cesty od nápadu k hotovému dílu,“ na jehož začátku je výběr konkrétního tématu, se kterým maturanti dále pracují pomocí myšlenkových map. Tyto mapy zahrnují klíčové prvky zvoleného tématu, pojmy, koncepty a také otázky a souvislosti, kterým se chtějí ve své práci zabývat. To jim pomáhá vytvořit si strukturu a směr své maturitní práce.

Součástí přípravy je prozkoumání literatury, časopisů, článků a online zdrojů souvisejících se zvoleným tématem. V rámci tohoto procesu studenti vybírají a analyzují vhodné materiály, barvy, střihy a konstrukční prvky. Tyto rešerše také dokládají ve své tištěné dokumentaci, jež je součástí jejich maturitní práce s obhajobou.

Na základě svého průzkumu a výběru vytvářejí maturanti návrhy oděvů. Jsou to skici nejen realizovaných modelů, ale i dalších možných oděvů a doplňků se stejnou tematikou, které splňují maturitní komisí předepsaná kritéria a požadavky.

Poté přichází na řadu volba materiálu, která není vždy jednoznačná. Je potřeba zohlednit praktické hledisko, jako je pohodlnost nošení, trvanlivost materiálu, technologické zpracování materiálu a schopnost udržet daný střih.

Při hotovení modelů se maturanti neustále ujišťují, že jejich práce, jak praktická, tak i papírová dokumentace, splňuje všechny technické požadavky a aspekty, ale také estetická a designová kritéria.

Závěrečnou fází celé maturitní práce s obhajobou je prezentace modelů, což je v podstatě celkové shrnutí procesu vzniku celé práce a objasnění volby materiálu, střihu, všech detailů a zdobných prvků.

„Najednou vidíme své žáky, kteří ušli obrovský kus cesty ve své tvořivosti a zručnosti a často jsou nám skoro rovnocennými partnery. Jsme na ně po právu hrdí,“ komentuje Bc. Vlasta Kubincová ze Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.

I vy můžete přijít posoudit, co všechno naši absolventi dokázali. Srdečně vás zveme na expozici maturitních prací absolventů SUPŠ Karlovy Vary do pavilonu A Nemocnice Karlovy Vary, která bude probíhat až do konce října 2023.

Seminář OKBH TO 3 10 23

Partneři

Sponzoři

Děkujeme